Редакційний штат

­­Головний редактор

Литвиненко Володимир Івановичд.т.н., проф., зав. кафедри інформатики і комп’ютерних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: immun56@gmail.com  https://orcid.org/0000-0002-1536-5542

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Заступники головного редактора

Розов Юрій Георгійович, д.т.н., проф., перший проректор, Заслужений діяч науки і техніки України, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: visnyk@kntu.net.ua  https://orcid.org/0000-0002-7377-5566

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Сарібєкова Юлія Георгіївнад.т.н., проф., гол. науковий співробітник науково-дослідного сектору, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: ysaribyekova@gmail.com  https://orcid.org/0000-0001-6430-6509

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus  Профіль у Google Scholar

Відповідальний секретар

Вольвач Ірина Юріївна, к.е.н., доц., зав. відділу навчально-наукової роботи і міжнародної діяльності, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: irina.volvach@gmail.com   https://orcid.org/0000-0001-5679-3175  Профіль у Google Scholar

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Баганов Євген Олександровичк.т.н., доц., зав. кафедри енергетики, електротехніки і фізики, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: bahanov.yevhen@kntu.net.ua  https://orcid.org/0000-0001-8771-5735

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Березовський Юрій Всеволодович, д.т.н., доц., доц. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна,

E-mail: berezov.sky.ua@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-9645-2743Web of Science ResearcherID AAK-8110-2021

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Гончар Ольга Іванівнад.е.н., проф. кафедри маркетингу і торговельного підприємництва, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

E-mail: o.i.gonchar@i.ua  https://orcid.org/0000-0003-3917-7586

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Горбачов Петро Федорович, д.т.н., проф. завідувач кафедри транспортних систем та логістики,  Харківський національний автомобільно-дорожний університет, м.Харків, Україна  

E-mail:  gorbachov.pf@gmail.com  https://orcid.org/0000-0002-8180-4072

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Дімітрова Віолетад.н., доц., зав. кафедри економіки та менеджменту торгівлі, Варненський економічний університет, м. Варна, Болгарія

E-mail: violeta_dimitrova@ue-varna.bg  https://orcid.org/0000-0002-0370-7234 Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Джерелюк Юлія Олександрівна, д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна,

E-mail: yulizh712@gmail.com https://orcid.org/0000-0001-5706-074X

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Дурман Микола Олександровичд.держ.упр., доц. заслужений працівник освіти України, проф. кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна  

E-mail: mykola.durman@gmail.com  http://orcid.org/0000-0002-8053-4218

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Дурман Олена Леонідівнак.держ.упр., доц. кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: ol.durman@gmail.com  https://orcid.org/0000-0001-7829-9944

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Жарікова Марина Віталіївнад.т.н., проф. кафедри програмних засобів і технологій, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: zharikova.marina@kntu.net.ua  https://orcid.org/0000-0001-6144-480Х

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Закора Оксана Василівна – к.т.н., доц., в.о. зав. кафедри експертизи, технології і дизайну текстилю, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: zoksw@ukr.net  https://orcid.org/0000-0001-6760-2370

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Корчевська Лілія Олександрівна, д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна,

E-mail: lilkorchevska@gmail.com   https://orcid.org/0000-0002-0720-9929

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar 

Куник Олександра Миколаївнак.т.н., ст.викл. кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: kulish.aleksa@gmail.com  https://orcid.org/0000-0001-6291-931Х

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Лопушинський Іван Петрович, д.держ.упр., проф., зав. кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Заслужений працівник освіти України, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail:  doctordumetaua@meta.ua  https://orcid.org/0000-0002-3930-746X

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Луб’яний Павло Вікторович, к.т.н., доц., зав. кафедри транспортних систем і технічного сервісу, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail:  lubyany.pavlo@kntu.net.ua   https://orsid.orq/0000-0003-2668-5063

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Наумов Олександр Борисович, д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національний авіаційний університет, м.Київ, Україна  

E-mail: abnaumov75@gmail.com  https://orcid.org/0000-0003-4808-0241

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Рудакова Ганна Володимирівна, д.т.н., проф., проф. кафедри автоматизації, робототехніки та мехатроніки, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: rudakovaanna25@gmail.com  https://orcid.org/0000-0002-8053-4218

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Русанов Сергій Аркадійович, к.т.н., доц., доц. кафедри транспортних систем і технічного сервісу, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: ohvpbm@i.ua   https://orcid.org/0000-0002-1003-4867

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Риклін Дмитро Борисович, д.т.н., проф., зав. кафедри "Технологія текстильних матеріалів", Вітебський державний технологічний університет, м. Вітебськ, Білорусь

E-mail: ryklin-db@mail.ru  https://orcid.org/0000-0003-2643-0343 

Web of Science ResearcherID A-5005-2018

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Савін Станіслав Юрійович – д.е.н., доц., професор кафедри менеджменту, маркетингу і туризму Херсонського національного технічного університету, м. Херсон, Україна,

E-mail: imennostasik@list.ru https://orcid.org/0000-0002-7198-2676  

Web of Science ResearcherID:ABE-7196-2020

Профіль у Web of Science  Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Сарібєкова Діана Георгіївнад.т.н., проф., зав. кафедри хімічних технологій, експертизи та безпеки харчової продукції, Заслужений діяч науки і техніки України, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: dina15box@gmail.com  https://orcid.org/0000-0002-7678-2841

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Семешко Ольга Яківнад.т.н., пров.наук. співробітник науково-дослідного сектору, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: solgaya@gmail.com  https://orcid.org/0000-0002-8309-5273

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Сідельникова Лариса Петрівнад.е.н., проф., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: larisa1907s@gmail.com  https://orcid.org/0000-0001-7182-2923

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Smolarz Andrzejdr.hab.inz., проф. кафедри електричної інженерії та комп’ютерних наук, Люблінська політехніка, м. Люблін, Польща

E-mail: a.smolarz@pollub.pl  https://orcid.org/0000-0002-6473-9627

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Тіхосова Ганна Анатоліївнад.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: 2722307@kntu.net.ua  https://orcid.org/0000-0003-1163-6074

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Толуб’як Віталій Семеновичд.держ.упр., проф. кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, заст. директора Навчально-наукового інституту публічного управління за сумісництвом, Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль, Україна

E-mail: vtolubyak@gmail.com  https://orcid.org/0000-0002-8892-233

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Тюхтенко Наталія Анатоліївна, д.е.н., проф., проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи, Херсонський державний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: tuhtenko@ksu.ks.ua  https://orcid.org/0000-0003-4634-9139

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Філіппова Вікторія Дмитрівнад.держ.упр., доц., проф. кафедри державного управління і місцевого самоврядування, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: filippova_vd@ukr.net  https://orcid.org/0000-0002-8476-3341

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Хрущ Ніла Анатоліївнад.е.н., проф., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький, Україна

E-mail: khrushch@khnu.km.ua  https://orcid.org/0000-0002-9930-7023

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Чепелюк Олена Валеріївна д.т.н., проф., зав. кафедри дизайну, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: Elenachepelyuk@gmail.com  https://orcid.org/0000-0003-1677-5137

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Чурсіна Людмила Андріївнад.т.н., проф. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації, Заслужений працівник освіти України, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: chursina_la@mail.ru  https://orcid.org/0000-0002-8076-9666

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Шандова Наталія Володимирівнад.е.н., проф., зав. кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: natshandov@gmail.com  https://orcid.org/0000-0002-6278-1143

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Шарко Олександр Володимировичд.т.н., проф. кафедри транспортних технологій, Херсонська державна морська академія, м. Херсон, Україна

E-mail: ksma@ksma.ks.ua

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus  Профіль у Google Scholar 

Шарко Маргарита Василівна, д.е.н., проф.кафедри туризму, Заслужений діяч науки і техніки України, Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, Україна

E-mail: sharko-8@mail.ru  https://orcid.org/0000-0003-2321-459X

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar

Шерстюк Володимир Григоровичд.т.н., проф., зав. кафедри програмних засобів і технологій, Херсонський національний технічний університет, м. Херсон, Україна

E-mail: vgsherstyuk@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-9096-2582

Профіль у Web of Science Профіль у Scopus Профіль у Google Scholar