Про журнал

РЕЦЕНЗОВАНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

 ISSN 2078 – 4481| ВИДАЄТЬСЯ З 1997 РОКУ

 

Періодичність випуску:  до  4 разів на рік.

 Обсяг випуску  до 60 ум. друк. од.

Програмні цілі: публікація результатів наукових досягнень, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою технічною та економічною інформацією.

 Журнал передбачає у своєму складі два основних напрями: технічні та економічні науки.

 Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.

 Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1 – 05/3 від 30.03.2011 р. Постанова № 1 – 05/4 від 22.04.2011 р.

 Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України на наступні п'ять років.

 Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за економічними науками, спец. – 051; 071; 072; 073; 075; 076; 242 (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409) та за технічними науками, спец. – 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 151, 274, 275, (Наказ МОН України від 02.07.2020 №886); 141, 161, 182  (Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188).

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar, Crossref, National Library of Ukraine (Vernadsky)

Згідно листа Міністерства юстиції України, журнал внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єкта інформаційної діяльності (свідоцтво: КВ 17371-6141ПР) із правом збільшення обсягу до 60 ум.друк.од.   https://dzmi.minjust.gov.ua/home/index 

 Засновник та видавець журналу: Херсонський національний технічний університет

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1HcJzk4AAAAJ)CrossRef,  National Library of Ukraine (Vernadsky)  

 Ліцензія «Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних»

 На усі опубліковані у журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Рукописи до журналу приймаються однією із трьох мов: англійською, українською, російською. 

Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Інженерні науки

2. Інформаційні технології

3.Технологія легкої та харчової промисловості

4. Публічне управління та адміністрування

5. Сфера обслуговування

6. Соціальні та поведінкові науки

7. Управління та адміністрування

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.