Про журнал

РЕЦЕНЗОВАНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ

 ISSN 2078 – 4481| ВИДАЄТЬСЯ З 1997 РОКУ

Засновник та видавник: Херсонський національний технічний університет

Періодичність випуску:  4 рази на рік.

 Обсяг випуску  до 60 ум. друк. од.

Програмні цілі: публікація результатів наукових досягнень, сприяння покращенню вітчизняного обміну науковою технічною та економічною інформацією.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 17371 – 6141 ПР від 17.12.2010 р.

 Реєстрація у ВАК України: Постанова № 1 – 05/3 від 30.03.2011 р. Постанова № 1 – 05/4 від 22.04.2011 р.

 Наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820 журнал включений до Переліку наукових фахових видань України на наступні п'ять років.

 Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» за економічними науками, спец. – 051; 071; 072; 073; 075; 076; 242 (Наказ МОН України від 17.03.2020 № 409), за технічними науками, спец. – 121, 122, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 151, 274, 275, (Наказ МОН України від 02.07.2020 №886); 141, 161, 182  (Наказ МОН України від 24.09.2020 №1188) та спеціальністю 281 "Публічне управління" (Наказ МОН України від 29.06.2021 №735).

Згідно листа Міністерства юстиції України, журнал внесено до Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єкта інформаційної діяльності (свідоцтво: КВ 17371-6141ПР) із правом збільшення обсягу до 60 ум.друк.од.   https://dzmi.minjust.gov.ua/home/index 

Ліцензія «Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних»

На усі опубліковані у журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Журнал включено до наукометричних баз, електронних бібліотек та репозитаріїв: Google Scholar (https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1HcJzk4AAAAJ)CrossRef,  National Library of Ukraine (Vernadsky).  

Рукописи до журналу приймаються однією із трьох мов: українською,  англійською, російською. 

Науковий журнал «Вісник Херсонського національного технічного університету» є періодичним науковим виданням, призначеним для публікації новітніх високоякісних наукових статей за наступними науковими напрямами:

1. Інженерні науки

2. Інформаційні технології

3.Технологія легкої та харчової промисловості

4. Публічне управління та адміністрування

5. Сфера обслуговування

6. Соціальні та поведінкові науки

7. Управління та адміністрування

Процедура рецензування:

І етап: попередня перевірка матеріалів відповідальним редактором з метою оцінки їх відповідності тематиці журналу;

ІІ етап: перевірка матеріалів технічним редактором для оцінки їх відповідності щодо вимог до наукових публікацій у Віснику ХНТУ;

ІІІ етап перевірка на антиплагіат за допомогою програми StrikePlagiarism;

ІV етап: сліпе рецензування за якого ані автори, ані рецензенти не знають один одного.

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також фахівців відповідних галузей промисловості.