КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ Й ОЦІНЮВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Автор(и)

Ключові слова:

інституційна спроможність, методика оцінювання, фіскальні органи, податкова політика, міжнародні торговельно-економічні відносини.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми формування методичного підходу до аналізу й оцінювання інституційної спроможності державних фіскальних органів у сфері міжнародних торговельно-економічних відносин.

В результаті проведеного дослідження розроблено комплексну методику, яка дозволяє оцінити інституційну спроможність податкових та митних органів. Пропонована комплексна система оцінювання й аналізу формується виходячи з позицій управлінської доцільності з метою забезпечення оптимізації результатів виконання функції Державної податкової служби у сфері зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням специфіки сфери міжнародної торгівлі, сформованого внутрішнього середовища діяльності Державної податкової служби та наявних кадрових, інформаційних та інших ресурсів. При цьому враховані цілі і завдання служби, особливості професійної діяльності її працівників та інші особливості організації діяльності Державної податкової служби. Вибір напрямів оцінювання інституційної спроможності відповідає основним цілям, завданням, функціям й повноваженням Державної податкової служби у сфері зовнішньоекономічної діяльності і враховує специфіку її діяльності, обумовлену відповідними нормативними правовими актами.

Застосування методики аналізу й оцінювання інституційної спроможності фіскальних органів дасть змогу більш ефективно виконувати покладені на них функції та управляти їх діяльністю відповідно до встановлених цілей й завдань шляхом визначення рівня відповідності конкретних параметрів їх діяльності встановленим критеріям.

Пропонована методика відповідає заявленим принципам та встановленим вимогам щодо достовірності й інформативності результату та дозволяє врахувати всі найбільш значущі параметри діяльності податкових органів. Отримані результати є методологічним та методичним підґрунтям для подальших прикладних розробок та рекомендацій щодо підвищення інституційної спроможності податкових та митних органів.

Біографії авторів

Олександр Борисович Наумов , Національний авіаційний університет, м.Київ

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Ольга Володимирівна Наумова , Херсонський національний технічний університет

аспірант

Посилання

Encyclopædia Britannica - URL: https://www.britannica.com/topic/institutional-economics

Shinji Teraji, Cognitive basis of institutions, 2018 - URL: https://www.worldcat.org/title/cognitive-basis-of-institutions-a-synthesis-of-behavioral-and-institutional-economics/oclc/1023627978

Підопригора О. А. Інституційна система. Архів оригіналу за 24 жовтень 2014. - URL: https://web.archive.org/web/20141024181945/http://www.zakony.com.ua/lawbase.html?catid=39300

Міненко М. Інституційна спроможність фахових об’єднань в Україні /М. Міненко // Маркетинг в Україні – 2009. - №3. – С. 42-49

Клімчик В.В. Інституційне забезпечення фіскального регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Україні / В.В. Климчик// Інноваційна економіка. – 2014. - №4. – С. 79-85.

Glossary For New Institutional Economics/ Compiled by Alexandra Benham - In English – URL: https://www.coase.org/nieglossary.htm#REFGovernancestructure

Петренко К. Особливості інституційної спроможності громадських об’єднань в Україні /К. Петренко // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2015. - випуск 4 (78). – С.376-388.

Колісніченко Н. Інституційна та інституціональна спроможність місцевого самоврядування: сутність понять та особливості визначення / Колісніченко Н., Войновський М. //Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2015. – №. 16. – С. 296-309.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.21

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11