ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ШУМУ ПРИСКОРЕННЯ НА ОСНОВІ СЕРЕДНЬОЇ ШВИДКОСТІ РУХУ АВТОМОБІЛІВ

Автор(и)

Ключові слова:

швидкість руху автомобілів, шум прискорення, стандартне відхилення, показова залежність, ділянка вулично-дорожньої мережі, регульований перехрестя

Анотація

Дослідження спрямовано на пошук статистичної залежності для опису взаємозв'язку між середньою швидкістю руху автомобілів на ділянках вулично-дорожньої мережі та шумом прискорення, як узагальненням концепції кількості зупинок і характеристикою якості обслуговування учасників руху. Показано, що відомі на даний час закономірності коливання швидкості руху транспортних засобів добре описуються з використанням середньої швидкості на ділянці вулично-дорожньої мережі як основного фактору, від якого залежать параметри її розподілу. З іншого боку, сучасні програмні пакети, в яких створюються транспортні моделі територіальних об'єктів, забезпечують досить адекватні оцінки середньої швидкості руху на ділянках вулично-дорожньої мережі. Це створює достатні передумови для створення моделі шуму прискорення в залежності від середньої швидкості руху автомобілів.

Для отримання шуканої залежності, однак, відсутня повна статистична інформація, що обумовлено складністю кількісної оцінки шуму прискорення, яка вимагає не одного, а декількох моментних спостережень для свого визначення. Для вирішення цієї проблеми в роботі, на основі відомої інформації про ключових точках, зроблено припущення про показовому характер шуканої залежності, яка не суперечить результатам проведених раніше досліджень.

Параметр моделі визначено на основі спостережень за роз'їздом черги автомобілів на раз-вирішальний сигнал світлофора регульованого перехрестя, проведених автором. При дотриманні умови, що всі автомобілі, що роз'їжджаються, очікували початку проїзду перехрестя, перебуваючи у черзі, є можливість отримати одномоментні дані про середню швидкість руху автомобілів і шум прискорення. В цьому випадку відома їх стартова швидкість і швидкість проїзду через стоп-лінію перехрестя. За допомогою розробленого методу, було отримано середнє прискорення кожного транспортного засобу і розраховане його стандартне відхилення, яке являється оцінкою шуму прискорення.

Біографія автора

Дик Мінь Ву, Харьківський національний автомобільно-дорожній університет

аспірант кафедри транспортних систем і логістики Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Посилання

Mary C. Meyer Probability and Mathematical Statistics: Theory, Applications, and Practice in R. SIAM. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2019. 707 p. ISBN: 1611975778

Babu, Y.S. Acceleration Noise and Level of Service of Urban Roads – A Case Study / Babu Y.S., Pattnaik S.B. // Journal of Advanced Transportation, № 31(3), 2010, pp. 325–342. https://doi.org/10.1002/atr.5670310307

Горбачёв, П. Ф. Влияние ширины проезжей части на скорость движения автомобилей в город-ских условиях / Горбачёв П. Ф., Макаричев А. В., Горбачёва Е. А., Ву Д. М. // Автомобильный транспорт / Cб. науч. тр. Вып. 44. – Харьков : ХНАДУ, 2019. – С. 50-58. https://doi.org/10.20998/2522-9052.2020.2.24

Макаричев, А. В. Распределение скорости движения автомобилей перед стоп-линией городско-го регулируемого перекрёстка / Макаричев А.В., Горбачёв П.Ф., Ву Д. М., Горбачёва Е.А. // Вестник Харь-ковского национального автомобильно-дорожного университета / Cб. науч. тр. Вып. 85. – Харьков : ХНАДУ, 2019. С. 107–116. https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.85.0.1072

Dhamaniya, A. Speed Characteristics of Mixed Traffic Flow on Urban Arterials / Dhamaniya A., Chandra S. // International Journal of Civil, Environmental, Structural, Construction and Architectural Engineering. 2013. № 7(11). P. 883–888. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1089419

Rao, A.M. Free Speed Modeling for Urban Arterials – A Case Study on Delhi / Rao A.M., Rao K.R. // Periodica Polytechnica Transportation Engineering. № 43(3). 2015. P. 111–119. DOI: https://doi.org/10.3311/PPtr.7599

Horbachov, P. Framework for designing sample travel surveys for transport demand modelling in cit-ies / Horbachov P., Makarichev O., Svichynskyi S., Ivanov I. Transportation, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/s11116-021-10168-6

Horbachov, P. Theoretical substantiation of trip length distribution for home-based work trips in urban transit systems / Horbachov, P., Svichynskyi, S. // The J. of Trans. and Land Use, № 11 (1), 2018. P. 593–632. DOI: https://doi.org/10.5198/jtlu.2018.916

Капский, Д.В. Разработка модели транспортных потоков на улично-дорожной сети города / Капский Д.В., Навой Д.В., Пегин П.А. // Наука и техника. № 18(1). – Минск : БНТУ, 2019. С. 47–54. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2019-18-1-47-54

Ugirumurera, J. A unified software framework for solving traffic assignment problems / Ugirumurera J., Gomesy G., Xiaoye S.L., Bayen A. // CoRR, 2018. URL: https://arxiv.org/abs/1804.11026

Gartner, N. Acceleration Noise as a Measure of Effectiveness in the Operation of Traffic Control Systems : working paper // Chung C.C., Gartner N. / Cambridge: Operations Research Center, Massachusetts Institute of Technology, 1973. 41 p.

A Policy on Geometric Design of Highways and Streets : Washington DC: American Association of State Highway and Transportation Officials, 2004. 82 p.

Yang, G. Acceleration Characteristics at Metered On-Ramps / Yang G., Xu H., Tian Z., Wang Z., Zhao Y. // Transportation Research Record. № 2484(1). 2015. P. 1-9. https://doi.org/10.3141/2484-01

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.3

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11