РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ТАКЕЛАЖНОГО ВІЗКА ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ І ВЕЛИКОВАГОВИХ ВАНТАЖІВ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА СКЛАДСЬКИХ КОМПЛЕКСАХ

Автор(и)

Ключові слова:

такелажний візок, вантажні перевезення, складські комплекси, симуляція роботи, навантаження, реакції, сила тертя

Анотація

При проведенні навантажувально-розвантажувальних робіт час від часу виникають складні маніпуляції з важкими і об'ємними вантажами, від чого інколи виникає загроза здоров’ю чи навіть життю людини. У даній роботі розглядається проблема використання підйомно-транспортного обладнання за умови безпечного перевезення великовагового та великогабаритного вантажу в умовах автотранспортного підприємства або вантажного комплексу. Транспортування великовагових і великогабаритних вантажів або інших конструкцій здійснюється при використанні такелажних пристроїв та спеціалізованої техніки, наприклад - такелажних візків, без яких багато різних видів промисловості матимуть проблеми з транспортуванням важких вантажів, необхідних для належного виконання роботи. На основі раніше проведених аналітичних досліджень авторами роботи пропонується конструкція такелажного візка з чотирма опорними роликами. Метою проведених досліджень є встановлення розподілу реакцій на осі такелажного візка при транспортуванні великовагового або великогабаритного вантажу та проведення детального силового розрахунку пропонованої конструкції такелажного візка на предмет міцності від навантаження вагою різної величини. За допомогою САD/CAM системи Solіdworks проведено симуляцію роботи візка під навантаженням умовним великоваговим та великогабаритним вантажем. Це дозволило отримати залежність деформації опорної поверхні такелажного візка від сили, що діє на неї. При цьому в дослідженні показано розподіл сил на опорну поверхню такелажного візка. Розраховані реакції, що виникають в опорних точках конструкції. Проведено розподіл реакцій на осі проєктованого такелажного візка при транспортуванні великогабаритного та великовагового вантажу. Це дало можливість визначити силу, яку необхідно прикласти до вантажу, щоб зрушити його з місця.

Біографії авторів

Ігор Анатолійович Шльончак , Черкаський державний технологічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації

Алла Василівна Йовченко , Черкаський державний технологічний університет

канд. техн. наук, доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації

Аліна Миколаївна Крейда , Черкаський державний технологічний університет

старший викладач кафедри енерготехнологій

Євгеній Андрійович Усенко, Черкаський державний технологічний університет

Студент групи мНТ-71 кафедри технологій та обладнання машинобудівних виробництв

Посилання

Біліченко В.В. Методичні основи розробки проекту стратегічного розвитку підприємств автомобільного транспорту. Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Вінниця, 2008. № 3. С. 162–165.

Біліченко В. В. Передумови обґрунтування стратегічного розвитку виробничих систем автомобільного транспорту в Україні. Вісник ЖДТУ. Серія «Технічні науки», 2014. №2(69). С. 33–43. https://doi.org/10.26642/tn-2014-2(69)-33-43

Лудченко А. О. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: підручник. Київ: Вища шк., 2007. 527с

Бідняк М.Н., Біліченко В.В. Виробничі системи на транспорті: теорія і практика: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2006. 176 с.

Рівновага тіл з врахуванням тертя спокою: методичні рекомендації та завдання з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів механічних та будівельних спеціальностей / Упоряд. : Л.Д. Мисник, О.В. Манзюра ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2016. – 22 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.8

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11