НОВИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЛИСТІВ І СМУГ ТА ПРОКАТНІ СТАНИ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Володимир Анатолійович Федорінов Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-2671-0970
  • Олексій Іванович Волошин ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-3703-7224
  • Олександр Миколайович Кулік Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0003-3268-6505
  • Андрій Володимирович Барабаш ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0001-8433-2827
  • Михайло Володимирович Федорінов ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-5803-2625
  • Антон Костянтинович Кох Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0001-6776-4572

Ключові слова:

гаряча прокатка, широкий лист (смуга), новий спосіб, основи способу, переваги реалізації, обладнання

Анотація

У роботі висунуто нове технологічне рішення, пов'язане з виготовленням широких листів і смуг з вузьких слябів без операції розбивки сляба по ширині, а також варіанти прокатних станів для його реалізації.

Новий спосіб передбачає прокатку сляба в хвилеподібне чорновому калібрі, отримання хвилеподібного розкату, з подальшою операцією розгладження хвиль перед прокаткою в чистової кліті (чистової групі клітей) до товщини готового листа (смуги) шириною більше ширини сляба.

 Це дозволяє скоротити цикл прокатки, використовувати сляби довжиною більше довжини бочок валків чорнової кліті, виключити опуклість бічних крайок розкату, зменшити опуклість переднього і заднього кінців листа (смуги) а, отже, бічну і кінцеву обріз. Прокатка слябів тільки уздовж веде до зниження сили прокатки, падіння температури металу, витрати енергії, зменшення довжини бочок валків і металоємності чорнової кліті (клітей), збільшення їх жорсткості, підвищення точності прокатки, збільшення разових обтиснень. Поліпшується деформаційне опрацювання металу, з'являються додаткові можливості впливу на рівень фізико-механічних властивостей прокату. Полегшується видалення окалини, відпадає необхідність в чистовому окалиноломача на широкосмуговому стані. Зменшується ширина підвідних рольгангів, а на широкосмугових станах - міжклітьових і проміжного рольгангів. Усувається необхідність в установці на товстолистових станах швидкодіючих гідравлічних натискних пристроїв і системи автоматизованого управління формою розкатів в плані.  Основні технологічні переваги способу зберігаються і при модернізації діючих станів.

Біографії авторів

Володимир Анатолійович Федорінов , Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

к.т.н., професор кафедри «Підйомно-транспортних та  металургійних машин»  

Олексій Іванович Волошин , ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ

головний інженер

Олександр Миколайович Кулік , Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

к.т.н., доцент кафедри Підйомно-транспортних та  металургійних машин»

Андрій Володимирович Барабаш , ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ

заст. головного конструктора  КВ ВПО

Михайло Володимирович Федорінов , ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», м. Краматорськ

к.т.н., інженер конструктор    КВ ВПО

Антон Костянтинович Кох , Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

аспірант кафедри «Комп’ютеризовані   дизайн і моделювання процесів і машин»

Посилання

Коновалов Ю. В. Справочник прокатчика. Справочное издание в 2 к. К. 1. Производство горячекатаных листов и полос. Москва : Теплотехник, 2008. 640 с.

Сафьян М. М., Мазур В. Л., Сафьян А. М., Молчанов А. И. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство. Київ : Вища школа, 1988. 351 с.

Долженков Ф. Е., Коновалов Ю. В., Носов В. Г. Повышение качества толстых листов. Москва: Металлургия, 1984. 247 с.

Антипенко В. Г., Миллер В. В., Остапенко В. М. Уменьшение расхода метала при производстве толстых листов из калиброванных слябов на реверсивных станах. Производство листа : темат. отрасл. сб. (МЧМ СССР). Москва : Металлургия, 1973. № 2. С. 39–43.

Герцев А. И., Классен Э. Я., Смирнов В. Н. Профилированная прокатка слябов в клети с вертикальными валками толстолистового стана. Сталь. 1975. № 3. С. 242–244.

Бровман М. Я., Зеличенок Б. Ю., Герцев А. И. Усовершенствование технологии прокатки толстых листов. Москва : Металлургия, 1969. 256 с.

Хороширов Н. М., Данько В. М., Абакумов В. Г. Разработка и внедрение режимов профилированной прокатки слябов на стане 2800. Сталь. 1986. № 2. С. 59–61.

Кубота С. Система управления толстолистовым станом. Сумитомо киндзоку. 1978. Т. 30. № 14. С. 425–435.

Якидзава Т. Новая система автоматического регулирования контура толстого листа при прокатке. Кавасаки сэйтэцу гихо. 1979. Т. 11. № 2. С. 168–181.

Ватанабэ Х. Способ поперечной прокатки толстых листов с разнотолщинностью. Тэцу то хаганэ. 1981. Т. 67. № 15. С. 156–162.

Хираи Н. Увеличение выхода годного при прокатке толстого листа. Тэцу то хаганэ. 1981. Т. 67. № 15. С. 14–28.

Носов В. Г., Булянда А. А., Остапенко А. Л. Рациональная технология производства горячекатаных листов и полос. Киев : Техника, 1992. 137 с.

Коновалов Ю. В., Фурман Ю. В., Носов В. Г. Разработка и опробование нового способа улучшения формы раскатов в плане на листовых станах. Металлургическая и горнорудная промышленность.1988. № 4. С. 28–29.

Руденко Е. А., Юрьев О. М., Забира Л. А. Определение параметра управления при прокатке листов с профилированием широких граней раската при реверсивной прокатке. Металл и литье Украины. 2006. № 11-12. С. 26–28.

Morel M., Montastier J.G., Вrenot M.A., Chalond M. F. Qualite control and production optimization in plate mills HYDROPLATE system. Iron and Steel Engineer. 1984. V. 61. P. 48–53.

Артамонова Е. А. Производство толстых листов высокого качества: Обзорная информация (Серия: Прокатное производство). Институт «Черметинформация». Москва. 1987. Вып. 3. 24 с.

Быков Ю. А., Карпухин С. Д. Способы получения конструкционных наноматериалов. Часть 1. Наноинженерия. 2012. № 6. С. 11–19.

Колесников А. Г., Шинкарев А. С. Анализ способов измельчения структуры при получении металлических материалов. Наука и Образование. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Электрон. Журн. 2014. № 11. С. 34–44. DOI: 10.7463/1114.0738880.

Сегал В. М., Резников В. И., Копылов В. И., Павлик Д. А., Малышев В. Ф. Процессы пластического структурообразования металлов. Минск : Наука и техника, 1994. 232 с.

Глезер А. М. Основные направления использования нанотехнологий в металлургии. Металлург. 2010. № 1. С. 5–7.

Бейгельзимер Я. Е., Варюхин В. Н., Орлов Д. В., Сынков С. Г. Винтовая экструзия – процесс накопления деформации. Донецк : ТЕАН, 2003. 87 с.

Галкин Д. П., Картушов Б. П., Потапов И. Н. и др. Способ получения листового проката: патент 624665 СССР: МПК В21В 1/39; заявл. 01.06.1977; опубл. 25.09.1978, Бюл. № 35.

Колпаков С. В., Полухин П. И., Воронцов В. К. и др. Способ прокатки: патент 869871 СССР: МПК В21В 1/22; заявл. 18.01.1980; опубл. 07.10.1981, Бюл. № 37.

Долженков Ф. Е., Остапенко А. Л., Коновалов Ю. В. И др. Способ получения толстых листов: патент 939140 СССР: МПК В21В 1/39; заявл. 04.08.1980; опубл. 30.06.1982, Бюл. № 24.

Картушов Б. П., Курятников А. В., Потапов И. Н. и др. Способ производства листового проката: патент 719716 СССР: МПК В21В 1/38; заявл. 10.05.1978; опубл. 05.03.1980, Бюл. № 9.

Трайно А. И. Способ прокатки толстолистиовой стали: патент 2441721 Российская Федерация: МПК В21В 1/38; заявл. 06.10.2010; опубл. 10.02.2012, Бюл. № 4.

Роганов М. Л. Роганов Л. Л. Спосіб одержання литтям-прокаткою листів (штаб) шириною більшою від довжини бочки обтискуючих валків: деклараційний патент 67475 Україна: МПК В21В 1/02, В21В 1/00; заявл. 06.10.2003; опубл. 15.06.2004, Бюл. № 6/2004.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.7

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11