МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Автор(и)

  • Ольга Ігорівна Проніна Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» https://orcid.org/0000-0001-7085-8027
  • Анастасія Вікторівна Яблокова Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» https://orcid.org/0000-0002-4322-9994

Ключові слова:

розпізнавання, класифікація, згорткова нейронна мережа, деменція, хвороба Альцгеймера, архітектура нейронної мережі

Анотація

  Хвороба Альцгеймера є найбільш поширеним типом деменції в стані якої головний мозок людини перестає виконувати свої функції належним чином. Дане захворювання викликає проблеми із пам’яттю, мисленням та поведінкою. Найбільш уразливими для цього захворювання є люди похилого віку та значну роль відіграє спадковість – якщо з’ясується, що в родині були випадки з таким захворюванням, то ризик захворіти є дуже високим. В останній час із проривним розвитком та впровадженням інформаційних технологій та методів машинного навчання як взагалі так особливо і в медицині набуває популярності рання комп’ютерна діагностика хвороби, що використовує штучний інтелект, а саме – нейронні мережі. Основним завданням діагностування хвороби є правильне визначення стадії захворювання, спираючись на отримані знімки головного мозку, які видає пристрій магнітно-резонансної томографії після обстеження хворого, враховуючи його попередній анамнез та скарги. У даній роботі розглядається модель нейронної мережі для дослідження стадій хвороби Альцгеймера. Розглянуто роль ранньої діагностики захворювання за допомогою штучного інтелекту, зокрема нейронними мережами. Були розглянуті основні методи, які застосовувались в дослідженнях для класифікації хвороби. На підставі аналізу літературних джерел була обрана згорткова архітектура нейронних мереж, яка показала більшу точність розпізнавання серед інших архітектур. Була розроблена математична модель згорткової нейронної мережі: обрано кількість згорткових, повнозв'язних шарів, кількість фільтрів у кожному шарі, функції активації для кожного шару, також було виконано налаштування гіперпараметрів для підвищення якості розпізнавання хвороби Альцгеймера. Розроблена математична модель буде фундаментом для застосунка, що полегшить роботу лікаря для оцінки стадії захворювання Альцгеймера, дозволить робити більш точні діагнози, зменшить певне навантаження при виконанні рутинних дій медичного працівника. Використання цієї математичної моделі в комбінації із розробленим програмним забезпеченням дозволить прискорити встановлення остаточного діагнозу хворого.

Біографії авторів

Ольга Ігорівна Проніна, Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

доц., к.т.н., доцент кафедри комп’ютерних наук факультету інформаційних технологій

Анастасія Вікторівна Яблокова , Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

студент групи КН-20-М кафедри комп’ютерних наук  факультету інформаційних технологій

Посилання

Knopman, David & Amieva, Helene & Petersen, Ronald & Chételat, Gäel & Holtzman, David & Hyman, Bradley & Nixon, Ralph & Jones, David. (2021). Alzheimer disease. Nature Reviews Disease Primers. 7. 10.1038/s41572-021-00269-y.

Martinc, Matej & Haider, Fasih & Pollak, Senja & Luz, Saturnino. (2021). Temporal Integration of Text Transcripts and Acoustic Features for Alzheimer's Diagnosis Based on Spontaneous Speech. Frontiers in Aging Neuroscience. 13. 10.3389/fnagi.2021.642647.

Chen, Xiaoxiao & Li, Linghui & Sharma, Ashutosh & Dhiman, Gaurav & Shanmuganthan, Vimal. (2021). The Application of Convolutional Neural Network Model in Diagnosis and Nursing of MR Imaging in Alzheimer's Disease. Interdisciplinary Sciences Computational Life Sciences. 3. 10.1007/s12539-021-00450-7.

Kumar, P & Yung, Yang & Huan, Tracy. (2017). Neural Network Based Decision Trees using Machine Learning for Alzheimer's Diagnosis. International Journal of Computer and Information Sciences. 4. 63-72.

Yiğit, Altuğ & Isik, Zerrin. (2018). Application of artificial neural networks in dementia and alzheimer's diagnosis. 1-4. 10.1109/SIU.2018.8404447.

Janghel, Rekh. (2020). Deep-Learning-Based Classification and Diagnosis of Alzheimer's Disease. 10.4018/978-1-7998-0414-7.ch076.

Chellam, C & Kumar, D & S., Raja. (2021). An automated eeg based pathology and alzheimer detection using deep learning networks. Journal of Engineering and Technology Management. IX. 3143.

Shankar, Dr & Lakshmanaprabu, S.K. & Khanna, Ashish & Tanwar, Sudeep & Rodrigues, Joel & Roy, Nihar. (2019). Alzheimer Detection Using Group Grey Wolf Optimization Based Features with Convolutional Classifier. Computers & Electrical Engineering. 77. 10.1016/j.compeleceng.2019.06.001.

Poirier, James & Tuttle, Michael. (2020). Artificial Neural Network to Detect Alzheimer's in MRI Scans.

Hogan, Ryan & Christoforou, Christoforos. (2021). Alzheimer's Detection through 3D Convolutional Neural Networks.

Ammar, Randa & Benayed, Yassine. (2020). Language-related features for early detection of Alzheimer Disease. Procedia Computer Science. 176. 763-770. 10.1016/j.procs.2020.09.071.

Patil, Adwait. (2021). A Comparative Study of Alzheimer Detection Techniques. International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology. 9. 2877-2883. 10.22214/ijraset.2021.37882.

Ashraf, Abida & Naz, Saeeda & Shirazi, Syed & Razzak, Imran & Parsad, Mukesh. (2021). Deep transfer learning for alzheimer neurological disorder detection. Multimedia Tools and Applications. 80. 10.1007/s11042-020-10331-8.

Salehi, Waleed & Baglat, Preety & Bhushan, Brij & Gupta, Gaurav & Upadhya, Ankita. (2020). A CNN Model: Earlier Diagnosis and Classification of Alzheimer Disease using MRI. 156 - 161. 10.1109/ICOSEC49089.2020.9215402.

Aggarwal, Shilpi & Bhatia, Madhulika & Madaan, Rosy & Pandey, Hari. (2021). Optimized Sequential model for Plant Recognition in Keras. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 1022. 012118. 10.1088/1757-899X/1022/1/012118.

Ghiasi-Shirazi, Kamaledin. (2019). Generalizing the Convolution Operator in Convolutional Neural Networks. Neural Processing Letters. 10.1007/s11063-019-10043-7.

Płaczek, Stanisław & Płaczek, Aleksander. (2018). Learning algorithm analysis for deep neural network with ReLu activation functions. ITM Web of Conferences. 19. 01009. 10.1051/itmconf/20181901009.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.11

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28