УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУР ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Автор(и)

  • Сергій Миколайович Мастепан Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0000-0002-0115-5237
  • Віктор Степанович Кузьмін Донбаська національна академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-8928-3857
  • Вікторія Павлівна Кузьміна Донбаська національна академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0002-9171-4054
  • Ярослав В’ячеславович Шелест Ярослав В’ячеславович Донбаська національна академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ

Ключові слова:

автомобілі, технічне обслуговування, ремонт, виробничий процес, виробнича структура, критерії оцінки показників, підприємства автомобільного транспорту

Анотація

У роботі проведено аналіз сучасного стану ринку автотранспорту в Україні станом на перший квартал 2021 року. Доведено необхідність та доцільність розвитку та удосконалення підприємств з обслуговування автомобілів в цілому, підвищення їх подальшої ефективності та конкурентоспроможності. В роботі проведено аналіз методів, процедур визначення cтану, рівня та порядку розробки програм і планів розвитку виробничої структури підприємства автомобільного транспорту та її складових частин. Наведено методологію початкового проєктування виробничих структур підприємства, перелічено важливі напрямки розвитку виробничої структури підприємств автосервісу. Представлено вимоги відповідності виробничої структури підприємства автомобільного транспорту для більш ефективної роботи. Наведено показники ефективності та гнучкості виробничого процесу. Представлено систему аналізу складових виробничої структури, визначено показники оцінки її рівня та стану. Розроблено модель обґрунтування доцільності розширення виробничої структури. Критерієм доцільності розширення повинен бути економічний показник, який враховує додаткові витрати на розширення виробничої структури та додатковий прибуток від залучення нових споживачів, розширення номенклатури і обсягів послуг. Проведено аналіз застосування моделей та показників оцінки рівня виробничої структури підприємства.

Біографії авторів

Сергій Миколайович Мастепан , Харківський національний автомобільно-дорожній університет

к.т.н., доцент кафедри технічної експлуатації та сервісу автомобілів

Віктор Степанович Кузьмін , Донбаська національна академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ

ст. викл. кафедри автомобільного транспорту

Вікторія Павлівна Кузьміна , Донбаська національна академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ

ст. викл. кафедри автомобільного транспорту

Ярослав В’ячеславович Шелест Ярослав В’ячеславович, Донбаська національна академії будівництва і архітектури, м. Краматорськ

студент

Посилання

Імпорт легкових авто у першому кварталі 2021 року: тенденції та індикатори ринку. [Електронний ресурс] – Режим доступу до статті: https://eauto.org.ua/news/19-import-legkovih-avto-u-1-kvartali-2021-roku-tendenciji-ta-indikatori.

Всеобщее управление качеством: Учебник для вузов / О. П. Глудкин, Н. М. Горбунов, А. И. Гуров, Ю. В. Зорин. Под ред. О. П. Глудкина. – М.: Радио и связь, 1999. – 600 с.

Российская автотранспортная энциклопедия. Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт автотранспортных средств.» Том 3. – М.: Моск. автом.-дорожн. ин-тут, 2000. – 455 с.

Канарчук В. Є., Курніков І. П. «Виробничі системи на транспорті»: Підручник. - К.: Вища школа, 1997. – 359 с.

Управление автосервисом: Учебное пособие для вузов / Под общ. ред. проф. Л. Б. Миротина. – М.: Издательство “Экзамен”, 2004. – 320 с.

Андрусенко С. І., Лобода А. В., Бугайчук О. С. Дослідження виробничої системи підприємства автосервісу з використанням її імітаційної моделі. //Вісник НТУ: В 2-х частинах: Ч.2. – К.: НТУ, 2007. – Випуск 15. – С. 10 – 17.

Лукинский В. С. Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2007. — 448 с.

Федоркова Н. В. Направление достижения конкурентоспособности на основе повышения уровня гибкости / Н.В.Федоркова // Вестник ВГТУ. Научно-технический журнал. – Воронеж, 2001. – Вып. 3.1. – С. 146 – 149.

Бережна Е. В., Бережний В. И. Математичні методи моделювання економічних систем: Навч. посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – М.: Фінанси і статистика, 2006. – 432 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.4

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28