СВІТОВИЙ ДОСВІД ВИЗНАЧЕННЯ ДЕТЕРМІНАНТ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ

Автор(и)

Ключові слова:

фінансова грамотність, детермінанти, фінанси, фінансова освіченість, фінансові продукти і послуги, фінансовий розвиток

Анотація

Розглянуто сучасний стан фінансової грамотності населення в Україні, визначено причини незадовільної ситуації у цій сфері. Зазначено, що фінансова грамотність населення є ключовим моментом для подальшого розвитку успішного суспільства,  тільки фінансово освідченні громадяни можуть раціонально формувати і використовувати власний бюджет, приймати правильно виважені фінансово-економічні рішення та орієнтуватися в сучасних фінансових інструментах та послугах що масово пропонуються. А суспільство, яке складається з людей, які розумно і правильно  використовують свої фінансові ресурси, розуміють деталі отримання та користування кредитом, розглядають можливості відкриття та розвитку власного бізнесу, шляхи та умови реалізації своїх бізнес-ідей, зміцнюють своє економічне та фінансове становище є фінансово грамотним суспільством. Узагальнено детермінанти, досвід та сучасні підходи США, Великобританії та інших країн світу, щодо можливостей трансформації навчання населення. Акцентовано увагу на комплексності вирішення питань щодо приведення у відповідність можливостей розвитку життєвих компетентностей населення країни з урахуванням перспективи. Вивчено сучасний досвід фінансового розвитку, запропоновано основні напрями підвищення фінансової грамотності громадян з урахуванням передового світового досвіду. Доказано, що незважаючи на велику кількість досліджень фінансової грамотності, проблема досягнення її високого рівня залишається актуальною, оскільки забезпечення добробуту громадян тісно пов’язане з реалізацією державних інтересів шляхом залучення ресурсів на ринок фінансових послуг, а це є важливим фактором економічного зростання національної економіки.

Біографія автора

Тетяна Миколаївна Повод , Херсонський державний аграрно-економічний університет

к.е.н., доц. кафедри економіки та фінансів

Посилання

Радзішевська Д. В. Підвищення фінансової грамотності населення України як один із пріоритетів державної політики на сучасному етапі. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Radzishevska.pdf ( дата звернення 01.12.2021).

Дудчик О. Ю., Матвійчук І. О. Фінансова грамотність населення: теоретичні аспекти, проблеми і перспективи поліпшення в Україні. Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 31. С. 631-635.

Слобода Л. Я. Фінансова грамотність як чинник забезпечення ефективності використання банківського капіталу. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2011. № 2 (11). С. 167-172.

Гончар Л. В., Гарна С. О., Мартиненко А. О. Фінансова грамотність населення України як фактор успішного розвитку держави. Інноваційна економіка. 2019. Вип.1-2. С. 182-186.

Гаврилко Т. О., Довгань М. М. Фінансова грамотність населення: вітчизняний та зарубіжний досвід. Приморські економічні студії. 2018. Вип. 30-2. С. 48-52.

Фінансова грамотність, фінансова інклюзія та фінансовий добробут в Україні у 2021: звіт за результатами дослідження для DAI Global LLC, Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору». 2021. 80 c. URL : http://www.fst-ua.info/wp-content/uploads/2021/10/Ukraine_2021_Financial-Literacy-Survey-Report_UA.pdf (дата звернення 25.11.2021).

Tanklevska, N., Povod, T., Ostapenko, A., Borovik, L. Crowdfunding Development Trends: Foreign Experience and Ukrainian Realities in the Digital Economy. Conference Paper. Lecture Notes in Networks and Systems, 2021, 194 LNNS, p. 897–908 https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-69221-6_69 (дата звернення 25.11.2021).

Танклевська Н. С., Повод Т. М. Поведінкова економіка: етимологія, сутність, теорія. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Економіка, менеджмент та право. 2021. Вип. 3,4. С. 38-45. URL: http://hdl.handle.net/123456789/6213 (дата звернення 01.12.2021).

Танклевська Н. С., Ярмоленко В. В. Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. Вип.1(51). С. 381-386. URL: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/1632 12 (дата звернення 22.11.2021).

Ярмоленко В. В. Вплив факторів на функціонування ринку агрострахування. БІЗНЕСІНФОРМ. Економіка. Економіка сільського господарства і АПК. 2019. № 9. С. 144-151. URL: http://dspace.ksau.kherson.ua/handle/123456789/1640 (дата звернення 30.11.2021).

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.25

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28