ДЕРЖАВНА МОВНА ПОЛІТИКА: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Автор(и)

Ключові слова:

білінгвізм, мовна ситуація, українська мова, російська мова, державна політика, мовна війна

Анотація

У статті розглянуто особливості вирішення на державному рівні проблем українсько-російського білінгвізму в сучасній Україні в умовах трансформації національних пріоритетів, що потребує соціолінгвістичних досліджень у часовому, просторовому й особистісному вимірах і обов’язкового контролю та реагування з боку держави, адже навіть незначна втрата державною мовою вже завойованих позицій у протистоянні з імперською (уже навіть ворожою) російською може призвести до такої ж втрати позицій у гібридній війні з Росією, зокрема в інформаційній сфері. Визначено, що критерії характеристики мовної ситуації – кількісні (передбачають загальну кількість мовців у певній ситуації, кількість носіїв кожної з мов, які функціонують у цій ситуації, кількість комунікативних сфер, де функціонує кожна з цих мов); якісні (вказують на характер кожної мови – компонента білінгвізму, структурно-генетичні зв’язки між ними, функціональну значущість цих компонентів); оцінні (вивчаються через оцінювання носіями певної мови та носіями інших мов її комунікативної значущості) – долучаються до чинників мовного вибору (яка мова є рідною, етнічною, мовою спілкування в сім’ї, у колективі, у регіоні, потреба оволодіння нею, престижність мови).

Зроблено висновок, що переважна більшість анкетованих / опитаних виявляють позитивне ставлення до української мови як державної та домінантної в Україні, з розумінням ставляться до її функціонування в публічній комунікації, медіапросторі та освіті, не мають труднощів у її використанні. Проте небезпеку для української мови становить усна сфера спілкування в умовах міста (крім західноукраїнського), а також збільшення частки тих, хто прогнозує офіційну двомовність, а не навпаки, як це було на початку 90-х і як це має бути в умовах розумної державної політики.

Біографія автора

Володимир Миколайович Демченко, Херсонський національний технічний університет

к.філол.н., доц., доц. кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Посилання

Ставицька Л.О. Соціолінгвістичні дослідження в Інституті української мови. Соціолінгвістичні студії. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. С. 10-17.

Велика А. Проблема українсько-російського білінгвізму у вищих навчальних закладах Півдня України : дис… канд. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2012. 188 с.

Загнітко А.П. Мовна ситуація = мовний портрет: типологійні вияви. Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. Черкаси : Вид-во ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. Вип. 213. С. 89-100.

Демченко В.М. Мовне середовище. Екстралінгвістичний нарис про Південь України: Монографія. Херсон: АЙЛАНТ, 2001. 212 с.

Масенко Л.Т. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. К.: КМ Академія, 2005. 399 с.

Закон «Про мови в Українській РСР». Відомості Верховної Ради. 1989. № 45. Ст. 631.

Діяк І. Українське відродження чи нова русифікація. К.: Гранослов, 2000. 304 с.

Скляр В. Асиміляція та освітній рівень, або дещо про типи мовної поведінки українців (за матеріалами перепису 2001 р.). Урок української. 2008. № 1-2. С. 6-11.

Залізняк Г., Масенко Л. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. К.: «КМ Академія», 2001. 94 с.

Будникова Н.С. Современная языковая ситуация в Украине: социологический анализ : дисс… канд. социол. наук : 22.00.04. М., 2006. 198 с.

Бурда Т.М. Мотивація мовної поведінки білінгвів (психолінгвістичне дослідження). Урок української. 1999. № 9-10. С. 6-12.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ