МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Юрій Михайлович Бездітко Херсонський національний технічний університет
  • Оксана Михайлівна Посаднєва Херсонський національний технічний університет
  • Маргарита Вікторівна Кагарлицька Херсонський національний технічний університет

Ключові слова:

Ключові слова: ризик-менеджмент, стрес-тестування, банківські ризики, методи проведення стрес-тестування, SREP-аналіз.

Анотація

Специфічною особливістю діяльність банків на ринку фінансових послуг є  перманентне вирішенням протиріччя – отримання прибутку при певному, допустимому рівні ризику. При цьому значне розмаїття різних видів ризиків приводить до того, що досягти нульового їх рівня неможливо. Таким чином, одним із наріжних каменів діяльності банку є максимально можлива мінімізація ризиків його діяльності. Одним із таких інструментів, який став популярним та набув своєї актуальності в останні десятиліття, стало стрес-тестування.

В Україні, під впливом міжнародних кредитно-фінансових установ, та із зміною Національним банком України, концептуальних та методологічних підходів до мінімізації ризиків функціонування банків, у 2009 р. Національний банк України своєю постановою схвалив Методичні рекомендацій щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України, в яких визначив  мету проведення стрес-тестування, та завдання, окремі фактори, які провокують виникнення ризиків, методи та загальний механізм проведення стрес-тестування тощо.

Національний банк України з 1 жовтня 2020 почав застосовувати єдину процедуру та методологію процесу наглядових перевірок та оцінки банків  - SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), поетапний перехід до якої був передбачений Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

Стрес-тестування банків з використанням цієї моделі повинно бути безперервним, здійснюватись одночасно за всіма банками шляхом оцінки розміру ризиків та якості управління ними на підставі інформації, отриманої від підрозділів НБУ, аналізу наявних тенденцій в діяльності банків тощо.

На сьогоднішній день як в Україні, так і у світі, продовжується процес вдосконалення механізму стрес-тестування, оскільки  поки що відсутні єдині деталізовані методики та алгоритми проведення стрес-тестування в банках, які б охоплювали максимально можливих ризиків притаманних діяльності банків, та могли б застосовуватись як до окремих банків чи їх груп, так і до банківської системи України в цілому.

Біографії авторів

Юрій Михайлович Бездітко, Херсонський національний технічний університет

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Оксана Михайлівна Посаднєва, Херсонський національний технічний університет

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Маргарита Вікторівна Кагарлицька, Херсонський національний технічний університет

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Посилання

Банн Ф. Стресс-тестирование как метод оценки системных рисков. Банки: мировой опыт. 2006. № 1. С. 33 - 35.

Пашковская И. В. Стресс-тестирование как метод обеспечения устойчивости банковской деятельности. Банковские услуги. 2004. № 4. С. 24 - 26.

Тавасиев А. М. Специальные антикризисные меры в механизмах банковского управления. Банковское дело. 2006. № 4. С. 13 - 20.

Положення Про економічні нормативи регулювання діяльності комерційних банків. Постанова Правління Національного банку України від 30.06.95 року за №167 URL: http://parusconsultant.com/?doc=003M559483&abz=37V0Z

Новікова Л. Ф., Рудянова Т .М., Пушечнікова А. О. SREP-аналіз як сучасна система оцінки фінансової стійкості банків: вітчизняна практика. Науковий погляд: економіка та управління. 2020, №2 (68) С. 196-199

Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року. Постанова Правління Національного банку України від 18.06.2015 № 391. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15#Text

Касаткіна Т., Плахота А. Аналіз бізнес-моделей банків у рамках Supervisory review and evaluation process (SREP). Департамент банківського нагляду Національного банку України. Київ: 2018 https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=69900832

Положення Про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України. Постанова Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0141500-17#Text

Опис моделі стрес-тестування банків у 2019 році. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/opis-modeli-stres-testuvannya-bankiv-u-2019-rotsi

Методичні рекомендації щодо порядку проведення стрес-тестування в банках України. Постанова Правління Національного банку України від 06.08.2009 № 460. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0460500-09#Text

Житний П. Є., Шаповалова С. М., Карамишева Г. М. Світова практика стрес-тестування у банках України. Вісник Української академії банківської справи. 2011. № 1(30). С. 67 - 72.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.28

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08