ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

Ключові слова:

модель «витрати-випуск», велика розмірність, багатогалузева економічна система, декомпозиція, лінійне програмування, характеристичні різниці

Анотація

У статті увага приділена питанням побудови динамічної моделі багатогалузевої економічної системи на основі законів збереження (метод динамічних рівнянь Леонтьєва) і методам їхнього рішення.

При розробці економіко-математичного апарату для аналізу, планування і прогнозування багатогалузевого виробництва створюється система моделей, заснована на уявленні виробництва як складної ієрархічної системи. Верхній рівень системи моделей утворюють макроекономічні системи, які дозволяють виявити зміни вільних показників і дають цінну інформацію про темпи і пропорції розвитку багатогалузевого виробництва. У моделі міжгалузевого балансу передбачається, що кожна галузь виробляє тільки один продукт і кожен продукт виробляється тільки однією галуззю або одним технологічним способом. Але якщо розглянути виробництво якого-небудь певного виду продукції, то виявляється можливість отримання цього продукту кількома технологічними способами. Існує безліч різних варіантів виробництва продуктів з метою задоволення кінцевого попиту на ті чи інші види продукції. Природно, що різні варіанти вимагають неоднакових витрат і приносять неоднаковий економічний ефект. Тому виникає проблема оптимізації – проблема вибору найкращого, найбільш оптимального варіанту виробництва. Проблема оптимізації великих систем виявляється проблемою створення методів розв’язання задач математичного програмування великої розмірності. Для розв'язання таких задач в даній статті використовується метод декомпозиції.

У результаті реалізації метода декомпозиції початкова система розкладається на підсистеми, для кожної з яких необхідно розв’язувати підзадачу меншої розмірності. Ці підсистеми взаємозалежні. Загальне розв’язання не можна отримати в результаті ізольованого розв’язку таких підзадач. В роботі побудована модель багатогалузевої економічної системи та алгоритму знаходження оптимальних параметрів та виявлено, що при умові, що координуюча задача є невиродженою, на кожній ітерації значення цільової функції зменшується. При існуванні тільки кінцевого числа можливих базисів і при умові, що не один з базисів не використовується двічі, використання методу декомпозиції приводить до оптимального рішення за кінцеве число ітерацій.

Біографії авторів

Ганна Олегівна Димова, Херсонський державний аграрно-економічний університет

к.т.н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій

Оксана Валеріївна Ларченко, Херсонський державний аграрно-економічний університет

к.с.-г.н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій

Посилання

Сингх М. Системы: декомпозиция, оптимизация и управление. / М. Сингх, А. Титли. М.: Машиностроение, 1986. 496 с.

Гамецкий А.Ф. Математическое моделирование макроэкономических процессов. / А.Ф. Гамецкий, Д.И. Соломон Кишинеу: Еврика, 1997. 313 с.

Кротов В.Ф. Основы теории оптимального управления: Учеб. Пособие для эконом. вузов. / В.Ф. Кротов, Б.А. Лагоша, С.М. Лобанов и др. М.: Высшая школа, 1990. 430 с.

Димова Г.О. Методи і моделі упорядкування експериментальної інформації для ідентифікації і прогнозування стану безперервних процесів: монографія. / Ганна Олегівна Димова. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В.С., 2020. 176 с.

Гельфонд А.О. Исчисление конечных разностей. / А.О. Гельфонд. М.: Гостехиздат, 1959. 400 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.24

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08