АСПЕКТИ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ МАШИН З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ГРАНИЧНОГО СТУПЕНЯ ДЕМПФІРУВАННЯ ПРУЖНИХ МЕХАНІЧНИХ КОЛИВАНЬ

Автор(и)

Ключові слова:

електропривод, електромеханічна система, пружні механічні коливання, динамічні навантаження, демпфірування, двохмасова система, взаємозв’язок, взаємодія, узагальнені показники.

Анотація

В роботі розглянуто актуальну задачу вибору оптимальних параметрів електромеханічних систем електроприводів технологічних машин для вдосконалення їх динамічних якостей, зокрема, мінімальної коливальності перехідних процесів, що забезпечить задану точність руху робочих механізмів ще на етапі проектування. Показано, що параметри, які характеризують той або інший тип електроприводу з максимальним демпфуванням і мінімальним динамічним навантаженням, визначаються закономірностями електромеханічного взаємозв'язку, що дозволяє використати специфічну властивість демпфірування пружних механічних коливань власне електроприводом.

На основі закономірностей електромеханічного взаємозв'язку процесів в електричній та механічній підсистемах приводу пропонується на початковому етапі проектування електромеханічної системи використовувати узагальнені показники процесів електромеханічної взаємодії, які є простими й відповідають вимогам системного аналізу. В результаті досліджень показано, що при оптимізації електромеханічних систем за критерієм мінімуму коливальності основних координат параметри не можна обрати безпідставно, довільно призначити або задати відповідно до існуючих методів синтезу систем автоматичного керування, оскільки основні параметри, що характеризують той або інший варіант електроприводу з мінімальної коливальністю і мінімальним динамічним навантаженням, перебувають у взаємозв'язку, обумовленому коефіцієнтом розподілу інерційних мас γ.

Запропоновано залежності, що дозволять для реального поєднання параметрів електромеханічної системи при реалізації граничної міри демпфірування пружних механічних коливань досягти максимуму демпфуючої дії електроприводу, обмежити динамічні навантаження та оптимізувати перехідні процеси.

Біографії авторів

Інна Миколаївна Задорожня, Донбаська державна машинобудівна академія

к.т.н., доц.,
доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ)

Микола Олексійович Задорожній , Донбаська державна машинобудівна академія

к.т.н., доц.,
доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації Донбаської державної машинобудівної академії
(м. Краматорськ)

Посилання

Ключев, В. И. Состояние и перспективы развития теории электропривода с упругими механическими связями / В. И. Ключев, Л. В. Жильцов, Ю. Т. Калашников // Электричество. – 1981. – № 7. – С. 28-32.

Ключев В. И. Теория электропривода : учебник / В. И. Ключев. – М. : Энергоатомиздат,1985. – 560 с.

Борцов, Ю. А. Автоматизированный электропривод с упругими связями / Ю. А. Борцов, Г. Г. Соколовский. – СПб. : Энергоатомиздат, 1992.  288 с.

Марущак, Я. Ю. Синтез електромеханічних систем з послідовним та паралельним керуванням / Я. Ю. Марущак. – Львів : Видавництво Націоального університету «Львівська політехніка», 2005. – 208 с.

Осичев, А.В. Представление лимитирующих факторов быстродействия в единой частотной плоскости при oценке полосы пропускания электропривода / А. В. Осичев // Вісник ХДПУ. Збірка наукових праць. Тематичний випуск 113. – Харків : ХДПУ, 2000. – С. 241–249.

Осичев А.В. Стандартные распределения корней в задачах синтеза в электроприводе / Осичев А.В., Котляров В.О., Марков В.С. // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика: [Труды конференции].  Харьков: Основа, 1997. – С. 104 – 109.

Samuelsson, O. Load modulation at two locations for damping of electromechanical oscillations in a multimachine system // O. Samuelsson / Power Engineering Society Summer Meeting 2000. IEEE. – 2000. – Vol. 3. – P. 19121917.

Pyatibratov, G. Ya. On the Use of Electromechanical Systems for Limiting Dynamic Loads in Spring Mechanisms // G. Ya. Pyatibratov / Russian Electrical Engineering. – 2018. – Vol. 89, Issue 1. – P. 36-41.

Земляков В.Д., Задорожний Н.А. О демпфировании электроприводом упругих электромеханических колебаний // Изв. вузов. Электромеханика. – 1985. – С. 99-92.

Задорожний, Н. А. Обобщенные оценки взаимосвязи упругих электромеханических колебаний в приводах грузоподъемных машин / Н. А. Задорожний, Н. Г. Марилов // Проблемы подъемно-транспортной техники. Печатные материалы научно-технической конференции с международным участием. – Алушта, 1993. – Секция 3. – С. 62 – 65.

Задорожний, Н. А. О комплексном подходе при проектировании электромеханических систем с упругими связями / Н. А. Задорожний // Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика : печатные материалы конференции с международным участием. – Харьков : ХГПУ. – 1994. – С. 109–111.

Задорожний, Н. А. Анализ демпфирующего действия электропривода с упругими механическими связями при астатическом регулировании / Н. А. Задорожний, А. Н. Беш, И. Н. Задорожняя // Електротехнічні та комп`ютерні системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і практика» – Київ: Техніка. – 2011. – Вип. 03(79). – С. 101–104.

Задорожний, Н. А. Взаимосвязи и оптимизация параметров двухмассовых электромехани-ческих систем: монография / Н. А. Задорожний, И. Н. Задорожняя. – Краматорск : ДГМА, 2015. – 202 с.

Кузовков, Н. Т. Модальное управление и наблюдающие устройства / Н. Т. Кузовков – М. : Машиностроение, 1976. – 184 с.

Бургин Б.Ш. Анализ и синтез двухмассовых электромеханических систем: монография / Бургин Б.Ш. – Новосибирск: НЭТИ, 1992. 199 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.1

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08