ВИКОНКОМИ В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ –НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ АТАВІЗМ?

Автор(и)

Ключові слова:

виконавчі комітети місцевих рад, повноваження органів місцевого самов-рядування, повноваження виконавчого комітету ради, повноваження сільських, селищних, міських рад.

Анотація

У статті здійснено аналіз  доцільності  збереження в системі органів місцевого самоврядування  виконавчих комітетів рад як колегіальних органів. Однак перегляд доцільності існування деяких з них – як виконавчих комітетів місцевих рад – є нагальною проблемою. Зазначено, що на сьогодні відсутні спеціальні комплексні дослідження, які розкривають порядок функціонування цих органів. Існує потреба чіткого з’ясування місця, ролі та значення виконавчих органів у системі державного управління, що зумовило вибір теми та напряму дослідження представленої статті. Загальна проблема - подолання перешкод у процесі створення умов для підготовки та прийняття ефективних  управлінських рішень.  Розглянуті та проаналізовані згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження виконавчих органів місцевих рад. На підставі проведеного аналізу можна констатувати, що виконавчий комітет, займаючи центральне місце в системі виконавчих органів місцевої ради, в той же час є особливим органом колегіального вирішення питань, що віднесені до його компетенції. Коли була у 1936 році прийнята сталінська Конституція СРСР  усі ради отримали статус органів місцевого самоврядування, однак фактичне управління на рівні територіальних громад в Україні здійснювали місцеві партійні організації. Було зазначено, що останню роль в цій системі проголошеного самоврядування жорстко обмеженого партійним контролем, відігравали саме виконавчі комітети рад, до складу яких  входили переважно місцева партійна номенклатура. Природа виконавчого комітету як інструменту виконання рішень місцевих рад докорінно змінилася. Прискіпливе дослідження структури  органів місцевого самоврядування в європейських країнах  дозволяє стверджувати,  що    практично усі європейські країни мають один колегіальний орган – раду депутатів. У статті зазначено, що виконавчий комітет виконує сьогодні усі ті функції, які  виконують постійні комісії ради  і навіть значно ширші. Вивчення  положень та регламентів виконавчих комітетів Луцької, Криворізької, Львівської міських рад  дозволяє стверджувати, що більшість таких місцевих нормативних актів трактує виконком як виконавчий орган  міської ради, хоча насправді він таким не є. Аналіз повноважень місцевих рад та виконавчих комітетів цих рад дозволяє стверджувати, що обсяг повноважень виконавчого комітету є ширшим, ніж повноваження ради.

Біографії авторів

Лариса Павлівна Оленковська , Херсонський національний технічний університет,

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Оксана Володимирівна Проніна , Херсонський національний технічний університет

к.держ.упр., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Посилання

Закон України про місцеве самоврядування в Україні : режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

Регламент роботи виконавчого комітету та виконавчих органів Луцької міської ради, затверджений рішенням виконавчого комітету міської рад від 17.02.2021 № 116-1 (зі зміною від 19.05.2021 № 374-1.

РЕГЛАМЕНТ Луцької міської ради VIІІ скликання: режим доступу: https://www.lutskrada.gov.ua/pages/rehlament-roboty-vykonavchoho-komitetu-lutskoi-miskoi-rady.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.18

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ