АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОБЛАДНАННЯ ПОТОКОВИХ ЛІНІЙ ПРОКАТНИХ ЦЕХІВ

Автор(и)

  • Олексій Миколайович Гречаний Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0003-0524-4998
  • Тетяна Олександрівна Васильченко Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0002-0340-3900
  • Андрій Олександрович Власов Запорізький національний університет https://orcid.org/0000-0003-3253-6435
  • Максим Олексійович Кармазін Запорізький національний університет

Ключові слова:

прокатний стан, сортовий прокат, гільйотинні ножиці, кут нахилу ножа, зусилля різання

Анотація

В роботі розглянуті гільйотинні ножиці, як один із основних елементів обладнання потокових ліній прокатних цехів при обробці сортового прокату. При оптимальній конструкції ножиць, з точки зору зменшення зусилля різання варто звернути увагу на удосконалення технологічного процесу різання. Розглянуто три послідовні стадії різання сортового прокату на гільйотинних ножицях, які вказують на те, що «вминання», яке спостерігається наприкінці процесу різання, дорівнює максимальному зусиллю різання та визначається величиною максимального дотичного напруження при зрушенні матеріалу, що розрізається, і площею його поперечного перерізу . Встановлено вплив зміни початкової геометрії ножа на підвищення зусилля різання, яке може досягати до 24 %. Прийнято рахувати оптимальним кут нахилу ножа рівним 6 градусів, подальше збільшення кута нахилу не дає вагомого ефекту.

Детальний аналіз формули різання вказує, що значний вплив на зусилля різання має тимчасовий опір руйнування, регулювання якого можливе попередньою термічною обробкою заготовки або її підігріванням в процесі різання. З отриманих результатів моделювання впливу температури попереднього нагрівання заготовки на зусилля різання видно, що підігрів заготовки в деякому роді грає позитивну зміну у напрямку зниження зусилля різання. Більш детальний аналіз отриманих значень у вигляді візуального відображення залежності зусилля різання від температури нагрівання показує, що у всіх марок сталей в деякому діапазоні температур виникає заґартування, тобто режим термообробки, який використовують для надання сталі найбільшої твердості. Для низьковуглецевих сталей він призводить до незначного збільшення зусилля різання, а для легованих сталей являється критичним показником росту максимального зусилля різання. У випадку з підігрівом заготовок з різних марок сталі має бути використаний індивідуальний підхід, для кожної окремо взятої марки сталі.

Біографії авторів

Олексій Миколайович Гречаний , Запорізький національний університет

PhD (доктор філософії з механічної інженерії), викладач кафедри металургійного обладнання

Тетяна Олександрівна Васильченко , Запорізький національний університет

к.т.н., доцент кафедри металургійного обладнання

Андрій Олександрович Власов , Запорізький національний університет

к.т.н., доцент кафедри металургійного обладнання

Максим Олексійович Кармазін , Запорізький національний університет

слюсар з кранового обладнання цеху гарячої прокатки тонкого листа ПАТ «Запоріжсталь», студент гр.8.1330 магістратури каф. металургійного обладнання

Посилання

Лукашкин Н. Д., Кохан Л. С., Якушев А. М. Конструкция и расчет машин и агрегатов металлургических заводов. М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 456 с.

Имитационное моделирование гидроприводной системы управления летучими ножницами гильотинного типа / Е. А. Бурцева. Вестник международного института рынка. 2017. № 1. С. 146–153.

Общемашиностроительные нормативы времени на холодную штамповку, резку, высадку и обрезку. Вид. офіц. Экономик., 1987. 4 с.

Справочник нормировщика / А. В. Ахумов. Л. : Машиностроение, 1987. 458 с.

Іванченко Ф. К., Гребеник В. М., Ширяєв В. І. Розрахунки машин і механізмів прокатних цехів. Київ : Вища шк., 1994. 455 с.

Гречаний О. М. Обґрунтування вибору технічних параметрів гільйотинних ножиць прокатного стану. Металургія : наукові праці Запорізької державної інженерної академії. 2017. Т. 38, № 2. С. 126–130.

Техническая диагностика. Контроль и прогнозирование. : монографія / А. Я. Жук та ін. Запорожье : Издательство Запорожской государственной инженерной академии, 2008. 500 с.

Белодеденко С. В., Гречаный А. Н., Чеченев В. А. Планирование режимов технического обслуживания металлургического оборудования на основании моделей "отложенного ремонта". Металургія. 2018. № 1. С. 119–125.

Малов А. Н. Технология холодной штамповки. М. : Машиностроение, 1969. 568 с.

Жильцов А. П. Листопрокатное оборудование. : учебное пособие. Липецк : Изд-во Липецкого государственного технического университета, 2016. 189 с.

Королев А. А. Конструкция и расчет машин и механизмов, прокатных станов : Учебное пособие для вузов. М. : Металлургия, 1985. 376 с.

Машины и агрегаты металлургических заводов : Учебник для вузов / А. И. Целиков та ін. М. : Металлургия, 1988. Т. 3 : Машины и агрегаты для производства и отделки проката. 680 с.

Целиков А. И. Механизмы прокатных станов. Москва : Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1946. 272 с.

Каменичный И. С. Краткий справочник технолога-термиста. Киев : Машгиз, 1963. 286 с.

Марочник сталей и сплавов. / В. Г. Сорокин та ін. М. : Машиностроение, 1989. 640 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.4

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11