МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

бюджетний процес, видатки, доходи, показники, соціальні нормативи, трирічне планування.

Анотація

У статті висвітлено теоретико-методологічні підходи щодо формування бюджетної декларації у теперішніх суспільних умовах розвитку України. Виявлено, що бюджетні декларації у попередні роки формувались без науково обгрунтованої методологічної бази. Це не сприяло  збалансуванню дохідної та видаткової частин. Також вагомим недоліком у цьому процесі була постійна зміна нормативної бази, що нівелювало стабільність бюджетних індикаторів.

Беручи до уваги вітчизняний досвід розробки бюджетних декларацій, зокрема 2020-2022 рр., використовуючи науковий доробок учених розроблено методологічні підходи щодо формування цих декларацій. Запропоновані підходи включають оцінку попередніх бюджетних декларацій, визначення методів дослідження, обгрунтування принципів, розробку основних положень. Також детально проаналізовано сутність Бюджетної декларації на 2022-2024 рр. В результаті аналізу цієї декларації виявлено позитивні та проблемні аспекти.

Детально  обгрунтувано принципи,  які є основою методології. Такими принципами визначено – науковість, формування команди виконавців, врахування зовнішніх і внутрішніх чинників впливу, аналітичності розрахунків. Доведено, що на непередбачувані обставини доцільно формувати  особливі фонди, на взірець резервного фонду Кабінету Міністрів України, подолання епідемій, стихійних лих. Акцентовано увагу на пріоритетності виконання розрахунківи з використанням діджиталізації.

Особлива увага приділена розробці основних положень. Такими положеннями є: врахування умов епохи Постмодерну, використання позитивного досвіду формування декларацій, відповідальність за порушення бюджетного законодавства. Положення мають детальне обгрунтування. Наголошено на доцільності формування сприятливих умов щодо розробки бюджетних декларацій, нівелюванню бюджетних правопорушень, зокрема спрощувати розуміння положень нормативно-правових актів, уникати складних адміністративних процедур. Рекомендовано залучати громадські організації до прийняття бюджетних рішень, контролю за фінансовими ресурсами на всіх стадіях бюджетного процесу. Зазначено, що розробку методології здійснено із використанням положень фінансової науки,  що має сприяти удосконаленню підходів щодо формування бюджетних декларацій.

Біографія автора

Олена Білецька, Університет державної фіскальної служби України

доцент кафедри фінансів ім. Людмили Тарангул 

Посилання

Бюджетний кодекс України. Редакція від 01.01.2021.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. (дата звернення 11.08.2021).

Бліхар М., Гей К. Правові засади складання та розгляду бюджетної декларації. Підприємництво, господарство і право. № 6, 2021. С. 144-149.

Дем’янчук О. І. Середньострокове бюджетне планування в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 10 (38), 2018. № 10. С. 52-59.

Роменская Е.М. Переход на трехлетнее бюджетное планирование: преимущества и риски для экономики Украины. Экономика и финансы. № 1, 2019. С.54-61.

Коляда Т. А., Гоч І. В. Особливості середньострокового бюджетного планування в Україні в умовах пандемії COVID-19. Економічний простір. 2020. № 161. С. 26–30.

Мінфін розробив концепцію трирічного бюджетного планування. LB. 16 грудня 2016 р. URL: https://lb.ua/economics/2016/12/16/353688_minfin_razrabotal_kontseptsiyu.html. (дата звернення 11.08.2021).

Стратегія реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки. Схвалено

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 8 лютого 2017 р. № 142-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80#Text. (дата звернення 12.08.2021).

Основні напрями бюджетної політики на 2018-2020 рр. Міністерство фінансів України. URL: https://www.slideshare.net/ua_minfin/20182020-80883867. (дата звернення 12.08.2021).

Мінфін розпочав процес підготовки проекту Бюджетної декларації на 2019-2021 роки. Урядовий портал.URL: https://www.kmu.gov.ua/news/minfin-rozpochav-proces-pidgotovki-proektu-byudzhetnoyi-deklaraciyi-na-2019-2021-roki. (дата звернення 12.08.2021).

Бюджетна декларація на 2020 - 2022 роки. Проєкт Міністерства фінансів. URL: http://budget-nizhyn.org/static/file/budzetna-deklaracia-na-2020-2022-roki.pdf. (дата звернення 13.08.2021).

Про Державний бюджет України на 2020 рік. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text. (дата звернення 14.08.2021).

Про Державний бюджет України на 2021 рік. Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text. (дата звернення 14.08.2021).

Кабмін вперше затвердив трирічну бюджетну декларацію. LB. 1 червня 2021 р. URL: https://lb.ua/economics/2021/06/01/485998_kabmin_vpershe_zatverdiv_tririchnu.html. (дата звернення 14.08.2021).

Національна економічна стратегія 2030. Кабінет Міністрів України. URL: https://nes2030.org.ua/. (дата звернення 15.08.2021).

Бюджетна декларація на 2022 - 2024 роки. Міністерство фінансів. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%202022-2024%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8.pdf. (дата звернення 15.08.2021).

Дугин А.Г. Эволюции социальных идентичностей при переходе к парадигме постмодерна. Философия хозяйства. 2004. №5(35). С.121.

Харари Ю.Н. В битве с коронавирусом человечество не обладает лидерством. Time. URL.: https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-coronavirus-humanity-leadership/ (Дата опубликования 15 марта 2020 г.).

Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Метафізика економіки. Київ: Знання, 2007. 718 с.

Осипов Ю.М. Тезисы об экономике как реальности и экономии как собрании мыслей об экономике. Философия хозяйства. 2004. №5(35). С. 56-57.

Поплавська Ж.В. Синергізм в економіці. Вісник НАН України. 2001. №5. URL:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64. (дата звернення 15.08.2021).

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. URL: № 67-р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text. (дата звернення 15.08.2021).

Податковий кодекс України. Редакція від 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. (дата звернення 15.08.2021).

Рекомендації Верховної Ради України щодо бюджетної політики. Схвалено Постановою Верховної Ради України від 15 липня 2021 року № 1652-IX. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1652-20#Text. (дата звернення 15.08.2021).

Звіт II півріччя 2020 р. Національне антикорупційне бюро України.URL: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit_ii_2020_.pdf. (дата звернення 15.08.2021).

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.20

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11