ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН ТА ЇХ РОЛЬ В СТРАТЕГІЯХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Ярослав Федорович Жовнірчик Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційної університету https://orcid.org/0000-0002-1378-9923
  • Олена Леонідівна Дурман Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-7829-9944

Ключові слова:

Цілі сталого розвитку, міжнародні проєкти, стратегія, територіальні громади, місцеве самоврядування, децентралізація

Анотація

У статті проводиться аналіз узгодження Цілей сталого розвитку з цілями в стратегіях територіальних громад з метою формування стратегічних напрямків розвитку на 2022-2030 роки. Проблематикою визначено, що, в ході децентралізації та реформування відносин між владними структурами та органами місцевого самоврядування, зазнає змін сама роль планування у системі місцевого управління, що є закономірним етапом розвитку регіонів та окремих територій. Розкрито, що підтримка на шляху сталого розвитку, спрямованого на створення заможних, демократичних та сильних держав, в яких ніхто не залишається осторонь і враховується думка кожного і кожної, покладена в основу роботи Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН). Виявлено, що порівняно із закордонним досвідом, стратегія сталого місцевого розвитку не є цілковито новим механізмом планування, тому що вона базується на тому, що вже існує в країні на національному, регіональному та місцевому рівнях. Усі 17 цілей пов’язані між собою, отож успіх у досягненні однієї з них впливає на успіх всього комплексу цілей. Обґрунтовано приклади реалізації Цілей сталого розвитку в стратегіях місцевого розвитку та проєктній діяльності територіальних громад України. В них зазначається, що досягнення Цілей сталого розвитку через заходи стратегій низового рівня можливе і, насправді, є самим головним. Адже декларування Цілей сталого розвитку на глобальному або національному рівнях, яке не підкріплене заходами, направленими на мешканців громад, майже ніколи не призводить до наближення до Цілей сталого розвитку, адже відсутній результат таких заходів. Встановлено, що для забезпечення координації механізмів і процесів, виявлення та усунення потенційних суперечностей необхідне належне управління усім ходом розробки стратегії. Виконання цих завдань не лише підвищить можливості України в глобальній конкуренції, а й стане джерелом фінансових ресурсів і людського капіталу для вирішення низки гуманітарних, соціальних та інтеграційних проблем на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Біографії авторів

Ярослав Федорович Жовнірчик , Навчально-науковий інститут неперервної освіти Національного авіаційної університету

професор кафедри публічного управління та адміністрування навчально-наукового інституту неперервної освіти НАУ

Олена Леонідівна Дурман , Херсонський національний технічний університет

к.держ.упр., доцент, доцент  кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Посилання

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого розвитку. Практичний посібник. Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні. DESPRO. К. ТОВ «София-А». 2012. 88 с.

Планування місцевого сталого розвитку: Посібник з формулювання стратегії місцевого сталого розвитку. К. ПРООН, Муніципальна програма сталого розвитку, 2005. 67 с.

Гречко Т. К, Лісовський С. А., Романюк С. А., Руденко Л. Г. Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку. Навч. посіб. Херсон. Грінь Д.С., 2015. 264 с.

Лісовський С.А., Марушевський Г. Б., Павличенко П.Г., Руденко Л.Г., Тимочко Т.В. Проект доповіді України до конференції ООН зі сталого (збалансованого) розвитку Ріо+20. К. Центр екологічної освіти та інформації. 2012. 60 с.

Аналіз державних стратегічних документів України щодо врахування адаптованих для України Цілей Сталого Розвитку до 2030 року: Аналітична доповідь. К. Інститут суспільно-економічних досліджень, 2017. 84 с

Громздова Л., Громоздов В. Глобальні цілі сталого розвитку в регіональній політиці України. URL: http://iepjournal.com/journals/27/2018_8_Hromozdova_Hromozdov.pdf

Кононенко О. Ю. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник. К. ДП «Прінт сервіс». 2016. 109 с.

Butlin, John (1989-04-01). Our common future. By World commission on environment and development. (London, Oxford University Press, 1987, pp.383 £5.95.). Journal of International Development (en) 1 (2). с. 284–287. ISSN 1099-1328. doi:10.1002/jid.3380010208.

Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 року № 1359. Офіційний вісник України. 2000. № 1. Ст. 6.

Глобальні цілі сталого розвитку ООН на період 2015-2030 рр. Представництво Програми розвитку ООН в Україні. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html

Цілі сталого розвитку: завдання та індикатори. Представництво Програми розвитку ООН в Україні. URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/92/PDF/N1529192.pdf

Виступ Президента України на Саміті з прийняття Цілей сталого розвитку в рамках Генеральної Асамблеї ООН 28.09.2015 р. Генеральне консульство України в Нью-Йорку. URL: https://ny.mfa.gov.ua/news/40336-vistup-prezidenta-ukrajini-na-samiti-z-prijnyattya-cilej-stalogo-rozvitku-v-ramkah-generalynoji-asambleji-oon

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text

Цілі сталого розвитку: завдання та індикатори. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України. Програма розвитку ООН в Україні. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/sustainable-development-goals--targets-and-indicators.html

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.13

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ