ДІАГНОСТИКА АГРЕГАТІВ АВТОМОБІЛЕЙ І КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ПРАЦЮЮЧОГО МАСТИЛА

Автор(и)

Ключові слова:

технічне обслуговування і ремонт, ресурс автомобілів, відмови, діагностика, робоче мастило, закриті мастильні системи.

Анотація

ПРАЦЮЮЧОГО МАСТИЛА

Автомобільний транспорт, що здійснює перевезення практично всіх видів вантажів і людей, зумовив зростання виробництва більшості галузей промисловості України, тому підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів є однією з пріоритетних проблем транспортної галузі країни.

Умови експлуатації автомобільного транспорту і види його рухомого складу досить різноманітні. Досвід експлуатації автотранспортних засобів і ряд науково-дослідних робіт показує, що впровадження технічного обслуговування і ремонту не завжди збільшує ресурс автомобілів і скорочує вимушені простої в ремонті. Вже до четвертого року експлуатації ймовірність відмов може досягати 18-22%. Трудові затрати поточного ремонту можуть складати 65-70% і більше всіх трудових затрат на утримання автомобілів в робочому стані. Значна тривалість усунення відмов призводить до зниження важливого операційного показника автотранспортного підприємства - фактору технічної готовності.

Ефективність технічної експлуатації автомобілів багато в чому визначається вдосконаленням організації та технології їх діагностики. У ряді великих автотранспортних підприємств Києва, Одеси, Кременчука та інших регіонів, діагностичні послуги з контролю і надійності транспортних засобів працюють за параметрами робочого мастила, де інформація про технічний стан системи "навколишнє середовище - агрегат - мастило" забезпечують лабораторні методи фізико-хімічного аналізу мастила і спектрального аналізу викидів мастила. При цьому спектральний аналіз викидів по відношенню до фактичних викидів мастила є експрес-методом, адже в його основі лежить взаємодія мастильного середовища з електричним полем, а також перспективний подальший розвиток електрофізичних методів управління при діагностиці агрегатів автомобілів із закритими мастильними системами.

Напрями контролю експлуатаційної надійності автотранспортних засобів по допустимим нормам мастила на даний момент, не тільки не вичерпав існуючі методи діагностики системи «агрегат-мастило», а й розширив їх, що стимулює розробку нових методів і підходів до проблеми, а отже, залишається актуальним.

Біографія автора

Юрій Євгенович Мєшков , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри транспортних систем і технічного сервісу Херсонського національного технічного університету

Посилання

Техническая эксплуатация автомобилей / Под ред. Г.В. Крамаренко. – М.: Транспорт, 1983. – 488 с.

Фролов, К.В. Современная трибология. Итоги и перспектива / К.В. Фролов. – М.: Издательство УКИ, 2008 – 480 c.

Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів» від 30 січня 2012 р. № 137.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року №46 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Мороз М.М. Організація перевезень гірничої маси на ПАТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц». URL: http://nbuv.gov.ua /UJRN/Srt 2014. 2.21.

Основи трибології (тертя, знос, мастило) / Під ред.А.В. Чичинадзе. - М.: Машинобудування, 2001. - 664 с.

Власов Ю. А. Методология диагностики агрегатов автомобилей електрофизическими методами контроля параметров работающего масла: дисертация на соискание учёной степени докт. техн. наук: спец. 05.22.10 – Эксплуатация автомобильного транспорта – Томск: Томск. инж.-строит. ин-т, 2015. – 368 с.

Григор'єв М.А. Знос і довговічність автомобільних двигунів / М.А. Григор'єв Н.Н. Пономарьов - М.: Машинобудування, 1978. - 288 с.

Циперфін І.M., Касарез А.Н. Технічне обслуговування та ремонт БелАз. - М.: Вища школа, 1982. - 304 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.5

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11