ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

Ключові слова:

транспортне обслуговування, вантажоперевезення, показники якості, економічна ефективність, автомобільний транспорт, фактичні і нормативні строки, доставка вантажу, коефіцієнт нерівномірності, рівень комплексності, вантажовласники.

Анотація

Стаття "Дослідження показників якості транспортного обслуговування вантажоперевезень" авторів Войтович О.А., Ткач В.О., Сусорова О.А. присвячена проблемі якісного обслуговування вантажоперевезень автомобільним транспортом. Послуга – вантажоперевезення є невід'ємною частиною економіки будь-якої держави. Бурхливе зростання і не менш бурхлива конкуренція в сфері вантажоперевезень – основні тенденції українського ринку. Конкурентна ситуація традиційно зберігається в сфері автомобільних вантажоперевезень, а рівень якості послуг нерівномірний.

В роботі зазначено, що вдосконалення транспортної галузі може забезпечити значний економічний ефект, в структурі ВВП нашої держави частка транспортних послуг перевищує 10%, з формуванням світового ринку активізувалися транспортні послуги з вантажоперевезень й набули масового поширення, зросли потреби своєчасної доставки необхідного товару в необхідне місце з мінімальними витратами.

Мета дослідження проаналізувати показники якості транспортного обслуговування вантажоперевезень та визначення вартісної оцінки якості транспортного обслуговування, тобто його економічної ефективності. Показана методика визначення комплексу основних показників якості транспортного обслуговування, яка повинна бути значно розширена в стандартах і звітах на автомобільному транспорті вимірювачами якості перевезень.

За результатами досліджень встановлено, що комплексний показник якості транспортного обслуговування може бути розрахований як по окремих видах перевезень і видам транспорту, родами вантажів і регіонах країни, так і в цілому по транспортному комплексу, вартісну оцінку якості транспортного обслуговування, тобто його економічну ефективність, можна здійснити шляхом зіставлення приросту прибутку транспортного підприємства до додаткових витрат на реалізацію цих заходів.

Біографії авторів

Ольга Андріанівна Войтович , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри транспортних систем і технічного сервісу Херсонського національного технічного університету

Віра Олексіївна Ткач , Херсонський національний технічний університет

ст. викладач кафедри транспортних систем і технічного сервісу Херсонського національного технічного університету

Олена Анатоліївна Сусорова , Херсонський національний технічний університет

ст. викладач кафедри транспортних систем і технічного сервісу Херсонського національного технічного університету

Посилання

Смирнов І.Г. Транспортна логістика: Навч. пос. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

Транспортная логистика: Учебник для транспортных вузов. / Под общей редакцией Л.Б. Миротина. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 512 с.

Афанасьєв Л.Л. Єдина транспортна система і автомобільні перевезення: Підручник. / Л.Л. Афанасьєв, Н.Б. Островський, С.М. Цукерберг – М: Транспорт, 1984. – 384 с.

Босняк М.Г. Вантажні автомобільні перевезення. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.100403/‘Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)” / М.Г. Босняк – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 408 с.

Сокур I.М. Транспортна логістика: навч. пос. (для студ. вищ. навч. закл.) / І.М. Сокур, Л.М. Сокур, В.В. Герасимчук – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 222 с.

Якуніна Н.В. Методологія підвищення якості перевезень пасажирів громадським автомобільним транспортом / Н.В. Якуніна, Н.Н. Якунін. – Оренбург: ТОВ ІПК "Університет», 2013. – 289с.

Беляев В.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения: учеб. пособие / В.М. Беляев. – М.: МАДИ, 2014. – 204 с.

Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки: Учебник для вузов / А.В. Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. М.: Горячая линия – Телеком, 2006 – 560 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.2

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11