РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВИХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор(и)

  • Лілія Олександрівна Корчевська Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-0720-9929
  • Ольга Володимирівна Кокорєва Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-9918-2278
  • Анастасія Євгенівна Глинська Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-4487-8459
  • Алла Сергіївна Перелигіна Херсонський національний технічний університет
  • Маргарита Сергіївна Сокол Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-6100-8223

Ключові слова:

комунікативна компетентність, керівник, туристичне підприємство, ринок, євроінтеграційні процеси

Анотація

У статті вивчено роль комунікативної компетентності керівника туристичних підприємств в умовах ринкових євроінтеграційних процесів. Досліджено, що керівник перебуває у постійній комунікації: керує підлеглими, спілкується з колегами, веде переговори з партнерами, радиться з фахівцями, обслуговує клієнтів. Від якісного вміння підтримувати й розвивати відносини залежить ефективність роботи керівника, що впливає на емоційну задоволеність і матеріальне благополуччя.

Виявлено, що під комунікативною компетентністю керівника турпідприємства розуміється формування його необхідного психічного стану, поведінки й установок. Враховуючі євроінтеграційні тенденції, постає необхідність перейняття міжнародного досвіду та ознайомлення з міжкультурними комунікаціями.

Наведено приклад застосування кваліметричної оцінки професійно-комунікативної компетентності як особливо значущої компоненти профілю працівника туристичного підприємства, професійна діяльність яких передбачає постійну міжособистісну взаємодію. На цій основі важливо розробляти дієвий мотиваційний механізм, інакше компетентний працівник не реалізуватиме власний потенціал. Кваліметрична оцінка дозволяє об’єктивно визначити вклад керівника у результати діяльності туристичного підприємства, а також обґрунтувати розмір індивідуальної премії тощо.

Досліджено, що в умовах COVID-19 персоналізація сервісу туристичних підприємств досяжна тепер не через особисте спілкування гостей з працівниками, а через інформаційні технології й безконтактні форми взаємодії, у тому числі, через цифрові вивіски, голосові сервіси, чат-боти, а також роботу з біометричними даними.

Біографії авторів

Лілія Олександрівна Корчевська , Херсонський національний технічний університет

д.е.н., проф., проф. кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Ольга Володимирівна Кокорєва , Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Анастасія Євгенівна Глинська , Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доц., доц. кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Алла Сергіївна Перелигіна , Херсонський національний технічний університет

Студент кафедри менеджмента, маркетинга  і туризму

Маргарита Сергіївна Сокол , Херсонський національний технічний університет

студентка 4 курсу ОПП «Маркетинг», кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Савіна Г.Г., Яковенко О.В. Управління клієнтською базою туристичного підприємства із застосуванням інтернет-ресурсів: економічний аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. 25 (2). С. 107-110.

URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/25_2_2019ua/23.pdf

Глинська А. Є., Корчевська Л. О., Кокорєва О. В. Види та ризики комунікативних зв’язків персоналу у формуванні інноваційного середовища туристичного підприємства. Бізнес Інформ. 2021. №7. C. 70–75. URL: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-70-7

Писаревський І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М. Писаревський, С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 2017. 175 с.

Корчевська Л.О. Психологічна стійкість як фактор успішності менеджера. Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: збірник наукових праць за матеріалами V Усеукраїнської науково-практичної конференції – Херсон, 26-27 березня 2020 р. / Упоряд. Т.Казакова. – Херсон, книжкове вид-во ФОП Вишемирський В.С. 2020. С. 111-115.

Сергієнко Н. П. Особливості психологічної стійкості особистості під час подолання критичних ситуацій. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/4065/1/Сергієнко%20Н.П.pdf

Крупник Е. П. Психологическая устойчивость индивидуального сознания. Психология человека в условиях социальной нестабильности. – М.: МГПУ. 1994. С. 183–196.

Modern approaches to business management: theory and practice: collective monograph / edited by О. Nikolaichuk. Prague: Oktan-Print s.r.o., 2021. 110 p.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.24

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11