ЗАЛУЧЕННЯ ТА РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МІСЦЕВИХ ГРОМАД У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ЛОКАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Автор(и)

Ключові слова:

: територіальна громада, місцеве самоврядування, прийняття рішень, ресурси, локальний розвиток

Анотація

У статті проведено теоретичний аналіз прикладних аспектів залучення та розширення можливостей місцевих громад у вирішенні питань місцевого розвитку. Доведено, що практична реалізація конструктивної громадської самоорганізації залежить від ефективної діяльності та взаємодії всіх елементів громадянського суспільства на рівні територіальної громади. Охарактеризовано чинники, що сприяють збільшенню залучення і розширення можливостей місцевих громад у вирішенні питань місцевого розвитку, а саме: юридичні вимоги (консультації), ефективність і дієвість, підвищення прозорості та підзвітності. Доведено, що в світі сьогодні існують реальні проблеми і виклики з якими стикається місцева влада і громадськість в процесі її залучення до процесів формування та впровадження рішень з питань локального розвитку. Обґрунтовано, що відсутність або недосконалість конкретних механізмів громадської участі у вирішенні питань місцевого значення істотно стримує формування ефективної демократичної системи управління і соціально-економічного розвитку суспільства, які можна розглядати як процес побудови відносин, збільшують адаптаційні можливості місцевого населення на загальній території. Така здатність відображається в умінні людей управляти, використовувати і розширювати наявні у них ресурси для вирішення своїх місцевих проблем. Щоб впливати на вирішення питань локального розвитку, необхідно прагнути до розвитку громади як єдиного механізму, а не просто окремих його елементів. У такому випадку процес громадських дій може розглядатися як такий, що містить набагато більше, ніж прості індивідуальні дії і зусилля. Такі дії проходять через ряд кроків, спрямованих на вирішення конкретних проблем і зближення жителів. Виходячи з цього, в рамках даного процесу можна виділити п'ять етапів досягнення поставленої мети, включаючи місцеву ініціативу, організацію спонсорства, постановку мети, підбір і впровадження змін на місцевому рівні. При цьому вхідні дані і активізація місцевих жителів дозволяють розвиватися на основі унікальних умов і характеру суспільства і дозволяють прийняття місцевих рішень залишатися на локальному рівні, тим самим моделюючи середу, де активні місцеві жителі безпосередньо формують суспільство і його добробут.

Біографії авторів

Вікторія Дмитрівна Філіппова , Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., доцент, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Григорій Миколайович Буканов, Національний університет «Запорізька політехніка»

д.держ.упр., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Посилання

Декларація про право на розвиток. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_301#Text

Європейська декларація прав міст. URL : http://www.eru.org.ua/index.php?page=1206.

Сергієнко О. Ватаманюк О. Громадська участь/залучення громадян. Депутатська діяльність в округах (навчальний модуль). К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 92 с.

Місцеве самоврядування в умовах децентралізації влади в Україні : колект. монографія [Ж. А. Белец, С. Г. Білорусов, О. Д. Білоус та ін.]; за заг. ред. Р. М. Плюща. Київ : Рідна мова, 2016. 742 с.

Kaleta A. Aktywizacja społeczności lokalnych (na przykładzie gmin województwa toruńskiego). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1998. 135 s.

Карий О.І., Панас Я.В. Місцеві ініціативи та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування: навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування. Асоціація міст України. К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. 176 с.

Письменний І. В. Територіальні громади як суб’єкти активного розвитку громадянського суспільства в Україні. Державне управління та місцеве самоврядування, 2019. Вип. 1(40). С.144-149.

Fung A. Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future. Public Administration Review, 2015. 75(4), pp.513-522.

Yetano, A., Royo, S. and Acerete, B. (2010). What is driving the increasing presence of citizen participation initiatives? Environment and Planning C: Government and Policy, 28(5), pp.783–802.

Christensen, H.E. and McQuestin, D. Community engagement in Australian local governments: a closer look and strategic implications. Local Government Studies, 2019. №45 (4), pp.453-480.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.19

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ