ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Автор(и)

Ключові слова:

публічне управління, комунікація, психологія, діалог, керівник, службовець, громадяни.

Анотація

У статті проаналізовано комплекс комунікативної взаємодії в органах публічної влади у психологічному вимірі. Це передбачає розгляд психологічних особливостей учасників такої взаємодії – керівника та підлеглих – на різних рівнях комунікації. З’ясовано, що ділова комунікація пов’язана не лише з обміном інформацією та виявленням емоцій, але й з відповідними знаннями службовців, потрібними для взаємодії з громадянами та отримання у процесі такого діалогу продуктивного результату – за умови виявлення службовцем комунікабельності й комунікативної культури, що передбачає повагу, відкритість, толерантність, товариськість, правдивість стосовно громадян.

Зроблено висновки, що ефективність діяльності установи публічного управління безпосередньо залежить від взаємодії всередині організації, зокрема коректної комунікації, яка формує задоволеність працею, командний дух, корпоративну вірність, а також шанс для кожного усвідомити й використати свої власні можливості. Серед комунікативних якостей публічного службовця визначаються вміння установити потрібний контакт, сприятливу атмосферу, плідний діалог, підібрати стиль спілкування, правильні слова та вирази, уміти висловити свою думку, здійснювати самоконтроль, адекватно реагувати на критику. Керівник має сформувати діловий, але комфортний клімат, що сприяє плідній роботі; адекватно орієнтувати й координувати підлеглих на сумлінне виконання їхніх функцій. При цьому він має взаємодіяти без зайвої імперативності, прагнути компромісу та давати можливість і стимулювати працівників на виявлення ініціативи, креативного ставлення до виконання завдань. Відповідно до діалогічної форми ділового спілкування важливим є ставлення до співбесідника, адже будь-які негативні моменти впливатимуть на ефективність бесіди. Серед таких рис традиційно відзначаються оцінні – зовнішні (оцінка іншими людьми), внутрішні (вплив стереотипів), ситуативні (психічний стан у момент спілкування), суб’єктивні (особиста оцінка людини).

Біографія автора

Наталя Михайлівна Ковальська, Херсонський національний технічний університет

к. пед. н., доцент, доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету

Посилання

Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / Гошовська В.А. та ін. Київ : К.І.С., 2016. 130 с.

Психологія педагогічної взаємодії: інтегративний підхід : монографія / В.Л. Зливков, О.В. Завгородня, С.О. Лукомська та ін. Київ, 2019. 259 с.

Пирогова Ю. Соціально-психологічний підхід до управління людськими ресурсами в системі публічної служби України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2019. Вип. 3(42). С. 152-159.

Бабій М. Толерантність теоретичні та практичні засади. Українське релігієзнавство. 1996. № 4. С. 13-23.

Скок А. Г. Комунікативна толерантність викладача вищого навчального закладу. Актуальні проблеми психології. Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2005. № 15. Т.1. С. 113-117.

Тернопільська В. І. Толерантність як складова соціально-комунікативної культури особистості. Вісник Житомирського державного університету. 2008. Вип. 40. С. 92-95.

Василевська Т.Е. Етика державного управління : підручник. Київ : НАДУ, 2015. 204 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.14

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ