РЕКЛАМНІ ОСОБЛИВОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ, ЯК УНІВЕРСАЛІЙ «МАРКЕТИНГУ ВЗАЄМОВІДНОСИН» У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗБУТУ В КЛЮЧІ PR-ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ЛОЯЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

Автор(и)

Ключові слова:

туристична реклама, ринок туристичних послуг, стратегія збуту, поведінка споживача, маркетингові комунікації, просування туристичного продукту

Анотація

Отримання туристичним підприємством певних переваг в бізнесі можливе тільки за наявності лояльності споживачів до їх продукту, саме тому актуалізується питання дослідження особливостей поведінки споживачів на ринку туристичних послуг.

 Метою статті є дослідження ролі та значення реклами послуг на туристичному ринку у контексті вибудовування взаємовідносин із споживачем як універсалію маркетингу з успішного просування у стратегії збуту.

Досліджено процес вибудовування взаємовідносин із споживачем за допомогою  «Чорної скрині» свідомості покупця. Розкрито її сутність,  що охоплює особливості споживача й процес прийняття рішення та його етапи. Доведено, що вивчення поведінки споживачів на ринку туристичних послуг є складним і трудомістким процесом, оскільки ситуація на ринку туристичних послуг характеризується високою динамічністю й багатофакторністю та суттєво змінює плани і впливає на стійкість підприємств.

Акцентовано увагу на розумінні потреб споживачів і сутності процесу придбання, як основі успішної маркетингової стратегії збуту та поетапно його розглянуто. З’ясовано, що  процес придбання за своєю суттю ні що інше, я просування туристичного продукту до споживача з моменту, коли в нього у свідомості виникає потреба, до того моменту, коли проводиться аналіз доцільності придбання.

Виділено додаткові чинники «маркетингу взаємовідносин», що вимагають особливої уваги саме у сфері туристичних послуг, в залежності від пропонованого туристичного продукту: ексклюзивність, унікальністю або, навпаки, широкою його популярністю.

Представлено замкнений цикл комунікативної системи рекламної діяльності туристичного підприємства та виділено його основні елементи. Докладно розглянуто особливі риси туристичної реклами, що визначаються специфікою як самої реклами, так і особливостями системи туризму та її туристичного продукту. Описано типи реклами туристичних послуг та виділені основні принципи реклами, що необхідно враховувати при її розробці.

Біографії авторів

Наталя Анатоліївна Власенко , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Галина Григорівна Савіна , Херсонський національний технічний університет

д.е.н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків

Станіслав Юрійович Савін, Херсонський національний технічний університет

д.е.н., професор, кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Руслан Миколайович Набока , Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Катерина В’ячеславівна Трухачова , Херсонський національний технічний університет

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Максим В’ячеславович Манзик , Херсонський національний технічний університет

студент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Подольська О.В. Рекреаційний потенціал як основа формування конкурентоспроможного туристичного продукту / О.В. Подольська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Харків: ХНТУСГ. – 2017. – Випуск 182. – С. 213–220.

Савіна Г.Г., Яковенко О.В. Управління клієнтською базою туристичного підприємства із застосуванням інтернет-ресурсів: економічний аспект./ Г.Г. Савіна, О.В. Яковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2019. – №25(2). – С. 107 – 110.

Савін С.Ю., Яковенко О.В., Журавльова О.В. Узгодження інтересів підприємства та споживачів за рахунок використання складових інформаційного потенціалу./ С.Ю. Савіна, О.В. Яковенко, О.В. Журавльова // Вісник Херсонського національного технічного університету. – 2020. – №1-2 (72). – С. 68 – 73.

Власенко Н.А., Власенко А.Л. Значение и использование РР в украинской рекламе./ Н.А. Власенко, А.Л. Власенко // ІХ международного форума молодых ученых «Молодежь в науке и предпринимательстве». – Гомель: УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации». – 2020. – С. 352 – 357.

Старостіна А. О., Зозульов О. В. Маркетинг: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб./ А. О. Старостіна, О.В. Зозульов. – К.: Знання, 2006. –327 с.

Зінченко А.І. Особливості поведінки споживачів послуг зеленого туризму / А.І. Зінченко. //Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, Т. 1. – С. 204–209

Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг / В.Б. Сапрунова. – М. : Ось-89, 2007. – 160с.

Уэллс У., Мориарти С., Бернетт К. Реклама. Принципы и практика. – 7-е издание / У. Уэллс, С. Мориарти, К. Бернетт. – Пб.: «Питер», 2008. – 793 с.

Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг: навч. посіб / Н.Є. Кудла. – К.: Знання, 2011. – 351 с.

Савіна Г.Г., Макарчук Д.С. Сутність управління іміджем організації в сучасних умовах. / Г.Г. Савіна, Д.С. Макарчук // Вісник Херсонського національного технічного університету. - 2021. - №1 (76). - С. 257-263.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11