ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА КОНСЕРВОВАНОЇ КУКУРУДЗИ

Автор(и)

Ключові слова:

кукурудза, консервування, органолептичні показники, вміст хлоридів, технологічна експертиза

Анотація

Виробництво консервів тісно пов’язане із розвитком агропромислового комплексу та потребує постійної і неослабної уваги, як виробництво, яке відрізняється різноманітністю сировини, безліччю технологічних процесів та їх параметрів. В Україні питома вага плодоовочеконсервної промисловості за обсягом реалізованої продукції, чисельністю працюючих та вартістю основних засобів становить значну частку в промисловому комплексі країни. Продукція цієї підгалузі забезпечує населення високовітамінізованим та оздоровлюючим харчуванням, оскільки її одержують із природної сировини. Зважаючи на те, що вживання у їжу свіжих фруктів, овочів та ягід обмежується сезонністю і територіальними відмінностями природних умов, консервування дозволяє забезпечити їх споживання у будь-який період року.

Кукурудза в усьому світі вважається однією з основних кормових і харчових злакових культур. Особливим попитом користується цукрова кукурудза, яка в консервованому вигляді являє собою смачний і поживний делікатес. Для забезпечення високих смакових характеристик та мікробіологічних показників консервів з цукрової кукурудзи необхідним є суворий контроль якості сировини та готової продукції, а також неухильне дотримання технології її виробництва.

Мета роботи полягала у проведенні заключного етапу технологічної експертизи харчової продукції – експертизи якісного та кількісного складу консервованої кукурудзи виробництва торгових марок «Щедрий Пан», «RIO», «Гурман» та «Чумак». ДСТУ 7164:2010 «Кукурудза цукрова консервована. Технічні умови» було здійснено органолептичну оцінку досліджуваних зразків консервів та перевірено їх фізико-хімічні характеристики, а саме масову частку зерен від маси нетто консервів, вказаної на етикетці, та масову частку хлоридів.

В результаті проведених досліджень встановлено зразок консервованої кукурудзи, який за органолептичними показниками – запахом, кольором, смаком, зовнішнім виглядом, цілісністю зерен, кольором заливи – має найвищі показники. Отримані результати дослідження масової частки зерен від маси нетто консервів, вказаної на етикетці, та масової частки хлоридів дозволили встановити зразки консервів, які відповідають вимогам, що регламентовані нормативною документацією.

Біографії авторів

Ольга Яківна Семешко , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., пров.н.с. науково-дослідного сектору

Михайло Львович Кулігін , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., доцент, професор кафедри експертизи та безпеки харчової продукції

Іван Віталійович Горовий, Херсонський національний технічний університет

студент 2 курсу групи 2БХП(с) спеціальності 181 «Харчові технології» ОП «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

Посилання

Лозинська Т.М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації: монографія. – Харків: Вид-во ХарРІНАДУ «Магістр», 2007. – 272 с.

Рослинництво України 2018. Статистичний збірник Державної служби статистики України, 2019 Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Кукурудза. Вирощування, збирання, консервування і використання / Під загальною редакцією Д. Шпаара. – К.: Альфа-стевія ЛТД – 2009. – 396 с.

Фан-Юнг А.Ф., Флауменбаум Б.Л., Изотов А.К. Технология консервирования плодов и овощей. – М.: Пищевая промышленность, 1969. – 608 с.

Щеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей. – М.: Палеотип, 2002. – 380 с.

ДСТУ 7164:2010 «Кукурудза цукрова консервована. Технічні умови». – К.: Держспоживстандарт України, 2011. – 12 с.

ГОСТ 8756.1-2017. Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема. – М.: Стандартинформ, 2019. – 17 с.

ГОСТ 26186-84. Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов. – М.: Стандартимформ, 2010. – 10 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.15

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ