ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АКТИВНИХ БАРВНИКІВ НА ПРОЦЕС ФОТОДЕСТРУКЦІЇ ЗАБАРВЛЕНЬ БАВОВНЯНИХ ТРИКОТАЖНИХ ПОЛОТЕН

Автор(и)

Ключові слова:

бавовняний трикотаж, активні барвники, хромофор, активна група, світлостійкість, кінетика фотодеструкції забарвлень

Анотація

На сьогодні активні барвники є найпопулярнішим класом , який використовують для отримання гладкофарбованих бавовняних текстильних матеріалів, і єдиним для бавовняного трикотажу. Отримані забарвлення активними барвниками відрізняються високою стійкістю до прання внаслідок утворення ковалентного зв’язку барвника з полімером. У зв’язку з появою нових класів бі- та поліфункціональних активних барвників актуальним є питання щодо встановлення закономірностей впливу їх хімічної будови на світлостійкість отриманих забарвлень.

Мета роботи полягає дослідженні впливу хімічних властивостей активних барвників, а саме: хімічної структури хромофору, кількості та типу активних груп – на світлостійкість отриманих на бавовняному трикотажі забарвлень.

Досліджування здійснювалось з використанням бавовняного трикотажного полотна, яке було підготовлене відповідним способом. Фарбування текстильного матеріалу здійснювалось з використанням моно-, бі- та поліфункціональних барвників за відповідними режимами. Досліджувані барвники за хімічною структурую були азо- та дисазобарвниками, антрахіноновими, фталоціаніновими та формазановими барвниками. За хімічною будовою хромофору – монохлортриазиновими, дихлортриазиновими, вінілсульфоновими та біфункціональними з монохлортриазиновою / вінілсульфоновою активною групою.

Для отриманих зразків трикотажу було досліджено кінетику фотодеструкції забарвлень. Інсоляцію зразків здійснювали на приладі з ртутно-вольфрамовою лампою RF 1201 BS («REFOND») з періодичним визначенням колірних відмінностей забарвлень за допомогою колориметра PCE-TCR 200.

У роботі наведені результати дослідження залежності світлостійкості зразків забарвленого бавовняного трикотажу від хімічних властивостей активних барвників. Встановлено хімічний клас барвників, що мають найнижчу стійкість до дії світла в порівняння з іншими досліджуваними хромофорними системами. Крім того, знайдено залежність світлостійкості забарвлень на бавовняному трикотажі від хімічної будови та кількості активних груп.

Біографії авторів

Ольга Яківна Семешко , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., пров.н.с. науково-дослідного сектору

Тетяна Сергіївна Асаулюк , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., с.н.с. науково-дослідного сектору

Юлія Георгіївна Сарібєкова , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., проф., гол.н.с. науково-дослідного сектору

Посилання

Oakes J. Photofading of textile dyes / J. Oakes // Review of Progress in Coloration and Related Topics. – 2001. – Vol. 31. – P. 21-28.

Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей / Б.И. Степанов. – М.: Химия, 1984. – 592 с.

Reactive dyes. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worlddyevariety.com/reactive-dyes.

Бяльский А.Л. Красители для текстильной промышленности. Колористический справочник / А.Л. Бяльский, В.В. Карпов. – М.: Химия, 1971. – 312 с.

Chakraborty J.N. Fundamentals and practices in colouration of textiles / J.N. Chakraborty. – New Delhi: Woodhead Publishing India Pvt. Ltd., 2010. – 433 p.

Кричевский Г.Е. Химическая технология текстильных материалов. В 3-ех томах. Т. 2. Колорирование текстильных материалов / Г.Е. Кричевский. – М.: Издательство МГУ, 2001. – 540 с.

Кричевский Г.Е. Физико-химические основы применения активных красителей / Г.Е. Кричевский. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 264 c.

Fiber Reactive Dyes and Cibacron F in particular. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://216.146.208.41/tan/tan_fiberreactives.html.

The Theory of Coloration of Textiles: [monograph]. Edited by A. Johnson. – Published by the Society of Dyers and Colourists, 1989. – 564 p.

Sigrist G. Optimirung der Reaktivfarberei von Cellulosefasern / G. Sigrist, M. Haelters // Melliand Textilber. – 1979. –Vol. 60, Issue 7. – P. 590-594.

Antram R.J. Dung-stain (penstain) of wool and its effect on dyed colour and photofading / R.J. Antram, W.R. Regnault, G.A. Wickham // New Zealand Journal of Agricultural Research. – 1992. –Vol. 35, Issue 3. – P. 269-276. doi: 10.1080/00288233.1992.10427504.

Bandara J. Fast kinetic spectroscopy, decoloration and production of H2O2 induced by visible light in oxygenated solutions of the azo dye Orange II / J. Bandara, J. Kiwi // New Journal of Chemistry. – 1999. – Vol. 23. – P. 717-724. doi: 10.1039/A902425E.

Taylor J.A. Recent developments in reactive dyes / J.A. Taylor // Review of Progress in Coloration and Related Topics. – 2000. – Vol. 30. – P. 93-108.

Степанян А.А. Фталоцианиновые пигменты / Степанян А.А., Бернашевский Н.В., Кулыгина З.П., Исак А.Д. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 9 (216). – С. 39-49.

Химия синтетических красителей. Том VI: [под ред. К. Венкатарамана]. – Л.: Химия, 1977. – 464 с.

Карпов В.В. Активные красители. Особенности химического строения и способов применения / В.В. Карпов // Рынок легкой промышленности. – 2006. – № 47. – С. 67-71.

Oster G. Fluorescence quenching by nucleic acids / G. Oster // Transactions of the Faraday Society. – 1951. – Vol. 47. – P. 660. doi:10.1039/tf9514700660.

Oster G. Long-Lived States in Photochemical Reactions. I. Photoreduction of Eosin / G. Oster, A.H. Adelman // Journal of the American Chemical Society. – 1956. – Vol.78(5). – P. 913-916. doi:10.1021/ja01586a012.

Кричевский Г. Светостойкость окрашенных текстильных изделий / Г. Кричевский, Я. Гомбкете. – М.: Легкая индустрия, 1975. – 167 с.

Махвеладзе Н.Г. О роли свободных радикалов в процессах фотодеструкции азокрасителей на полиамидном материале / Н.Г. Махвеладзе, Г.Е. Кричевский // Журнал прикладной спектроскопии. – 1984. – Т. 57, №6. – С. 1331-1335.

Новорадовский А.Г. Кинетическое исследование ускоренного выцветания смесей красителей / А.Г. Новорадовский, A.M. Штерн, В.М. Анисимов, Г.Е. Кричевский // Журнал прикладной спектроскопии. – 1988. – Т.48, №4. – С. 667-671.

Лабораторный практикум по химической технологии текстильных материалов: [под ред. Г.Е. Кричевского]. – Москва: Росс. заоч. ин-т. текстильной и легкой промышленности, 1995. – 414 с.

Отделка хлопчатобумажных тканей. В 2 ч. Ч.1. Технология и ассортимент хлопчатобумажных тканей: справочник [под ред. Мельникова Б.Н.]. – М.: Легпромбытиздат, 1991. – 432 с.

Колонтаров И.Я. Свойства и методы применения активных красителей / И.Я. Калонтаров // Душанбе: Дониш, 1970. – 204 с.

Agarwal D. Application of heterobifunctional reactive dyes on silk / D. Agarwal, K. Sen, M.L. Gulrajani // Journal of the Society of Dyers and Colourists. – 1996. – Vol. 112(1). – P. 10-16. doi:10.1111/j.1478-4408.1996.tb01748.x.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.14

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ