ЕКОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА

Автор(и)

  • Роман Володимирович Морозов Херсонський державний аграрно-економічний університет https://orcid.org/0000-0002-1454-6296

Ключові слова:

агропромислове виробництво, екологізація, рисівництво, розвиток

Анотація

У статті розглядаються теоретичні та практичні засади екологічного спрямування розвитку галузі рисівництва в Україні. У процесі дослідження доведено, що одним із головних завдань екологізації галузі рисівництва є підвищення її екологічної ефективності, яке ґрунтується на збереженні і відтворенні природних ресурсів та вирощуванні екологічно чистої продукції. Екологічна ефективність характеризується можливістю зменшення витрат на усунення наслідків антропогенного впливу і втручання в навколишнє середовище, створення умов для розширеного відтворення природних ресурсів. Виходячи з концепції сталого розвитку сільського господарства і сільських територій, підвищення еколого-економічної ефективності виробництва рису, на нашу думку, має досягатися за рахунок: підвищення технічної (технологічної) ефективності; проведення техніко-технологічної модернізації галузі; раціонального використання природно-ресурсного потенціалу територій рисосіяння і екологізації виробництва рису. У контексті даного дослідження є підстави вважати, що в основу вирішення проблем галузі рисівництва має бути покладений еколого-економічний принцип, що регламентує регулювання організаційно-економічних, техніко-технологічних та екологічних відносин. Доцільність практичної реалізації такого принципу у рисівництві ґрунтується на необхідності екологізації виробництва, яка передбачає раціональне використання природно-ресурсного потенціалу із врахуванням конкретних зональних умов, узгодженості екологічних, економічних і соціальних суспільних інтересів, які забезпечують високу економічну і соціальну ефективність виробництва, екологічну збалансованість та стабільність довкілля. Доведено, що еколого-економічна регламентація виробничих відносин забезпечує, з одного боку, природну рівновагу, збереження та посилення відтворювальних функцій (екологічна складова), а з іншого – досягнення високої економічної і соціальної ефективності виробництва за найменших витрат ресурсів.

Біографія автора

Роман Володимирович Морозов , Херсонський державний аграрно-економічний університет

д. е. н., професор кафедри менеджменту та інформаційних технологій

Посилання

Грановська Л. М. Економіка природокористування в зоні рисосіянні України / Грановська Л. М. ; за ред. П. П. Руснака. Київ-Херсон : Наддніпряночка, 2004. 300 с.

Данилишин Б. М. Економіка природокористування : підручник / Данилишин Б. М., Хвесик М. А., Голян В. А. К. : Кондор, 2010. 465 с.

Дорогунцов С. І. Удосконалення управління природокористуванням в АПК / Дорогунцов С. І., Борщевський П. П., Данилишин Б. М. К. : Урожай, 1992. 124 с.

Організація управління аграрною економікою : монографія / [М. Ф. Кропивко, В. П. Немчук, В. В. Россоха та ін.] ; за ред. М. Ф. Кропивка. К. : ННЦ ІАЕ, 2008. 420 с.

Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони земельних ресурсів регіону / [Борщевський П. П., Чернюк М. О., Заремба В. М. та ін.]. К. : Аграр. наука, 1998. 240 с.

Трегобчук В. М. Концептуальні основи сталого та екологобезпечного розвитку національного АПК / В. М. Трегобчук // Проблеми сталого розвитку України. 1998. С. 93–105.

Хвесик М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : [монографія] / М. А. Хвесик, В. А. Голян. К. : Кондор, 2007. 480 с.

Хвесик М.А. Інституціональні трансформації та фінансово-економічне регулювання землекористування в Україні : [монографія] / [М. А. Хвесик, В. А. Голян, А. І. Крисак]. К. : Кондор, 2007. 522 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.23

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28