ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИЗМУ В EVENT-МЕНЕДЖМЕНТІ: ЕКОПОЛІТИКА, ЛОГІСТИКА, МАРКЕТИНГ У ІНФРАСТРУКТУРНО-РЕСУРСНОМУ ТА АНІМАЦІЙНОМУ ПЛАНУВАННІ ПОДІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

технології обслуговування в туризмі, планування в туризмі, туристична логістика, екологізація в туризмі, туристична інфраструктура, туристичні ресурси, поведінка споживача, маркетинг, Еvent-менеджмент

Анотація

В статті досліджено особливості інфраструктурно-ресурсного та анімаційного планування з позиції технологій екополітики, логістики, маркетингу щодо обслуговування туризму в Еvent-менеджменті. Розкрито зміст специфічних функцій управління туристичними подіями. Оговорено гальмуючі фактори у локації щодо створення й проведення заходу.

 Окреслені основні інфраструктурні та ресурсні складові всередині заходу. Надано схему логістики планування туристичної події, що враховує фактори та специфічні функції Еvent-менеджменту. Докладно розглянуті основні ключові моменти та аспекти планування туристичної події з точки зору обслуговування споживачів на основі логістичного підходу. 

Зазначено, що на етапі розробки події, слід опрацювати розміщення ідентифікаторів самої події, окремих зон на території проведення, спеціальних позначень і, обов’язково, програму запланованих дій. Надано рекомендації щодо клієнтоорієнтованості Еvent-менеджменту у концепції «здорового стилю життя». Рекомендовано на стадії розробки проекту події вивчити особливості ділянки забудови, з метою гармонізації споруд локації з навколишнім ландшафтом, що стає можливим за залучення фахівців ландшафтного дизайну і пермакультури.

Підготовлено рекомендації щодо маркетингових технологій впливу на основні тригери туристів при плануванні інфраструктурно-ресурного та анімаційного обслуговування події. Акцентовано увагу на природоорієнтованості туризму та розглянуто рекомендації щодо екополітики заходу в частині завдань безвідходності, енергозбереження і використання біологічних відходів, як джерела палива та використання будь-яких альтернативних джерел енергії.

Біографії авторів

Катерина В’ячеславівна Трухачова, Херсонський національний технічний університет

к.е.н., старший викладач кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Наталя Анатоліївна Власенко, Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Олена Євгенівна Воскресенська , Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Альона Володимирівна Софієнко, Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Вікторія Вікторівна Шукліна, Херсонський національний технічний університет

к.е.н., доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Закон України «Про туризм»( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 31, ст.241 ). Верховна Рада України. 1995 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://xn--80aagahqwyibe8an.com/ukrajiny-zakony/zakon-ukrajini-pro-turizm-vidomosti-verhovnoji-1995.html – Назва з екрану.

Алексеева О. В. Событийный туризм как фактор социально-экономического развития региона : автореф. дисс. на соиск. уч. степени канд. экон. наук [Електронний ресурс] / О. В. Алексеева – Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/sobytiinyi-turizm-kak-faktor-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-regiona/read.

Калмыков Г.А. Экологическая инфраструктура [Електронний ресурс] / Г.А.Калмыков – Режим доступа: http://avantura.msk.ru/ekologicheskaya-infrastruktura.

Кожевный Вадим 5 технологий нейромаркетинга, которые должен знать каждый предприниматель [Електронний ресурс] / Вадим Кожевный // AIN.UA -популярний украинский интернет-журнал – Режим доступа: https://ain.ua/2020/07/10/5-texnologij-nejromarketinga-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyj-predprinimatel/ – Название с экрана.

Нейромаркетинг: выжимка из 12 книг [Електронний ресурс] / Блог о сервісах и маркетинге – Режим доступа: https://in-scale.ru/blog/nejromarketing/ – Название с экрана.

Нестеров А.К. Ивент-менеджмент // Энциклопедия Нестеровых [Електронний ресурс]. – Режим доступа: https://odiplom.ru/lab/ivent-menedzhment.html – Название с экрана.

Трухачова К.В. Реалізація завдань логістики ресурсної бази туризму в ключі тенденцій розвитку поведінки споживача, аспекти: екологізації, валеології, курортології та анімації / К.В. Трухачова, Н.А. Власенко, О.С. Билим, М.О. Шульга, А.С. Перелигіна // Вісник ХНТУ. – 2021. – № 3 (78). – С. 216-230.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.28

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28