СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТОКІВ ТА ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА НАПРЯМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ЕКОНОМІЦІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • Любов Володимирівна Боровік Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-7200-0497
  • Людмила Петрівна Коробович ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне https://orcid.org/0000-0002-7327-2678
  • Надія Василівна Гребенюк Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ https://orcid.org/0000-0002-7279-0625

Ключові слова:

інвестиційні потоки, аграрна галузь, інвестиційна політика, капітальні інвестиції, іноземні інвестиції

Анотація

Державна аграрна інвестиційна політика спрямована на пошук додаткових джерел для формування потоків інвестиційних ресурсів та їх ефективного використання. Визначення структури інвестиційного потоку аграрного сектору має велике теоретичне та практичне значення, оскільки дозволяє нарощувати інвестиційний капітал, цілеспрямовано спрямовувати його на виконання стратегічних планів соціально-економічного розвитку сільського господарства та контролювати ефективне використання інвестицій. У статті визначено фактори, що впливають на формування інвестиційного потоку в сільському господарстві та досліджено вплив державної інвестиційної політики на формування інвестиційного потенціалу галузі. Удосконалено структуру фінансового потоку. Проведено аналіз капіталу та прямих іноземних інвестицій. На тлі обмежених бюджетних можливостей та низьких фінансових доходів сільськогосподарських товаровиробників залучення іноземного капіталу може покращити соціально-економічний та екологічний стан галузі. Крім того, іноземні компанії, інвестуючи в аграрний сектор економіки, сприятимуть впровадженню інноваційних технологій у виробництво, створенню умов для розширення сегменту доступу до вітчизняної сільськогосподарської продукції на світових ринках, що сприятиме зміцненню конкурентоспроможності сільського господарства. Зазначено, що інвестиційний потік є надзвичайно важливою складовою фінансового потоку і тому потребує окремої класифікації, яка дозволить здійснювати облік, аналіз та контроль капіталу, вкладеного в розвиток як окремого виробництва, так і галузі, виконувати функцію управління інвестиціями.

Біографії авторів

Любов Володимирівна Боровік, Херсонський національний технічний університет

д.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та економічної безпеки

Людмила Петрівна Коробович, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне

к.пед.н., доц., доц. кафедри менеджменту

Надія Василівна Гребенюк, Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

к.пед.н., доц., доц. кафедри менеджменту

Посилання

Живалов Н.В. Финансовые потоки в экономике. Москва. 2000. 428с.

Колесникова Н.А. Финансовый и имущественный потенциал региона: опыт регионального менеджмента. Финансы и статистика. Москва. 2000. 240с.

Польшакова В.І., Ткаленко Н.В. Інвестиційний менеджмент. Київ. 2009. 172с.

Назаренко І.М. Аналіз інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств регіонів України. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 136-143.

Танклевська Н.С. Боровік Л.В. Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільського господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип.26. Ч.1. С. 24-28.

Петіна Л.В. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарської звітності та перманентної інвентаризації в прийнятті управлінських рішень на підприємствах АПК. Бізнес – навігатор. 2009. № 2 (17). С. 147 – 151.

Лупенко Ю.О., Захарчук О.В. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України. Економіка АПК. 2018. № 11. С. 9-18.

Федорчак О.В. Проблеми державного інвестування в Україні. Вісник НАДУ. 2017. № 4. С. 45 – 55.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.20

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28