ДІАГНОСТИКА МЕРЕЖЕВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СПЕЦИФІЧНОЇ ФОРМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

Ключові слова:

діагностика, мережеве підприємство, інформація, ринкова модифікація, інтелектуальний бізнес, інформаційна економіка

Анотація

Головною метою дослідження є з'ясування напрямків діагностики  мережевого підприємства. Визначення принципів діагностування, які полягають в підвалинах мережевого підприємства та за його межам. Системне узагальнення основних напрямків  адаптації підприємства інтелектуального бізнесу до глобального простору та його взаємодію з іншими суб’єктами  інформаційної  економіки.

Досліджено особливості ринкової модифікації управління мережевими підприємствами та ряд практичних рекомендацій щодо підвищення економічної ефективності на всіх рівнях господарювання.

Визначено роль діагностування, як джерела підвищення ефективності управління підприємствами на всіх рівнях функціонування в інтелектуальному бізнесі. Запропоновані теоретичні підходи щодо особливостей ринкової модифікації управління підприємствами, що можуть бути покладені в основу практичних рекомендацій щодо налагодження їх ефективного функціонування.

Доведено, що діагностування впливає на ефективність діяльності мережевих підприємств і сприяє виходу із  системної кризи економіки, в цілому. Сьогодні держава не може встановити повноцінний контроль над мережевими підприємствами, а підприємства не мають реальної економічної самостійності. Поетапний перехід до нової моделі взаємовідносин між державою і підприємством включає: створення механізму виведення підприємств з застарілого економічного процесу; створення рамкових умов, які будуть заохочувати до заснування нових мережевих підприємств. Зменшень регламентацій, які протидіють даному процесу; скасування пільг з боку держави для окремих галузей. Підвищення прозорості державної діяльності та інформаційної складової ринкових сигналів в інтелектуальному бізнесі, шляхом сприяння конкуренції на окремих інформаційних ринках. Запобігання зловживання ринком; поліпшення організації управління та контролю за мережевими підприємствами державними структурами  та органами громадського контролю.

Запропоновані в досліджені  теоретичні підходи до особливостей модифікації управління підприємств інтелектуального бізнесу можуть бути покладені в основу практичних рекомендацій щодо налагодження їх ефективного функціонування в інформаційній економіці.

Біографії авторів

Роман Володимирович Морозов , Херсонський державний аграрно-економічний університет

д.е.н., проф. кафедри  менеджменту та інформаційних технологій

Ольга Григорівна Морозова, Херсонський державний аграрно-економічний університет

к.е.н., доц. кафедри економіки і фінансів

Посилання

Артемова Т.И. Институт социальной ответственности организации: мировой опыт и реалии Украины / Артемова Т.И. / Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. 2009. Випуск 37-1.Naukovi praci С.170-176.

Белова Л.Г. Информационное общество: трансформация экономических отношений в мировой экономике: Монография / Белова Л.Г., Стриженко А.А. / МГУ им. М.В. Ломоносова, АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во «Азбука», 2007. 387 с.

Гриценко А.А. Капитализация экономики в ретроспективе и перспективе / Гриценко А.А. // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2009. Вип. 15. С.191-195.

Геец В. Социогуманитарные составляющие перспектив перехода к социально ориентированной экономике // Экономика Украины. 2000. №1. С 4–11.

Дементьева А. Современные условия глобализации и роль транснациональных корпораций / Дементьева А. // Инициативы XXI века, 2010, №1. С.54-67.

Марков М. Современное предпринимательство как кооперация крупных, средних и малых предприятий / Марков М. // Проблемы современной экономики. 2016. №2. С. 15-27.

Міжнародні економічні відносини: наочн. навч.-метод. посіб./ А.В. Рибчук, В.М. Фомішиної, С.В. Фомішин; за наук. ред. Рибчук А.В. – 2-ге укр-анг.вид.,перероб., доп.і розшир.- Херсон, Видавничий дім «Гельветика», 2018. 392 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.24

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28