ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Вікторівна Шандова Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-6278-1143
  • Тетяна Юріївна Редькина Херсонський національний технічний університет

Ключові слова:

стратегічне планування, підприємницька діяльність, управлінські рішення, невизначеність, ресурси, управління

Анотація

В статті, з метою обґрунтування ролі стратегічного планування підприємницької діяльності, окреслено умови, що сприяли формуванню нових механізмів вирішення завдань розвитку підприємств і забезпечили перехід від традиційних форм управління до нових, заснованих на застосуванні інноваційних технологій планування.

На основі узагальнення напрямів закордонних й вітчизняних теоретичних досліджень поняття «стратегічне планування» встановлено, що основними аспектами стратегічного планування є: довгостроковий характер планування, заснований на розробці перспективних цілей, стратегічних сценаріях; стратегічний план або стратегія розвитку як основний результат процесу планування; системний характер планування, який забезпечує цілісність і комплексність елементів стратегічного планування. Уточнено сутність «стратегічного планування підприємницької діяльності», що в межах підприємницької діяльності, адаптуючись до сучасної економіки знань і інформатизації, змінюється через зміни самої підприємницької діяльності.

Проведене дослідження визначення «стратегічне планування підприємницької діяльності» як безперервного процесу аналізу, прогнозування, розробки стратегії досягнення бажаного стану, що включає оптимальний прогнозний розподіл ресурсів для максимального досягнення цілей у мінливих і високо ризикованих умовах зовнішнього середовища, пояснює урахування технологій прогнозного і сценарного підходів та формує підстави для уточнення специфіки, факторів і структури елементів стратегічного планування.   

На основі процесного підходу визначено структурні елементи стратегічного планування у вигляді: ресурсів, необхідних для організації стратегічного планування, як залучених ззовні, так і вилучених із господарського обороту; результатів практичної реалізації стратегічного планування; зв’язків, що виникають в процесі прийняття управлінських рішень стосовно здійснення стратегічного планування. Доведено, що стратегічне планування підприємницької діяльності як процес представляє собою комплекс взаємопов’язаних компонент застосовуваної прогнозної технології та факторів зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування.  

Біографії авторів

Наталія Вікторівна Шандова , Херсонський національний технічний університет

д.е.н., професор кафедри економіки, підприємництва, та економічної безпеки

Тетяна Юріївна Редькина , Херсонський національний технічний університет

магістр кафедри економіки, підприємництва, та економічної безпеки

Посилання

Акофф Р. Планирование будущего корпорации : монография. / Общ. ред. В. И. Данилова-Данильяна. Москва : Прогресс, 1985. 327 с.

Ансофф И. Стратегическое управление. Москва : Экономика, 1989. 413 с.

Дикань В.А., Зубенко В.О., Маковоз О.В. Стратегічне управління: навч. посібник. Київ, 2013. 272 с.

Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. Москва, 1982. 399 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва : Прогресс, 1991. 577 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы мененджмента. Москва : «Дело», 1992. 702 с.

Минцберг Г. Куинн Дж. Б., Гошал С. Стратегический процесс. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 688 с

Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.

Питерс Т. Дж., Уотерман Р. Х. В поисках совершенства: уроки самых успешных компаний Америки. Москва : Изд.дом «Вильямс», 2005. 560 с.

Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга. Москва : Финансы и статистика, 1997. 800 с.

Шандова Н. В. Управління стійким розвитком підприємств машинобудування: методологічні підходи : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04. Одеса, 2015. 40 с.

Шандова Н.В. Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. 2017. № 1 (79). С. 165-169.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с

DuBrin A.J., Ireland R.D., Williams J.C. Management and Organization. Ohio. South-Western Publishing Co. 1989. 122 р.

Lyles M. A., Baird I. S., Burdeane O. J., Kuratko D. F. Formalized planning in small businesses: increasing strategic choices. Journal of small business management. 1993. No. 31. P. 38

Lorange P. Corporate Planning : An Executive Viewpoint. N.I. : Prentice-Hall, 1980.

Sandberg W. R., Robinson R. B., Pearce J.A. Why Small Businesses Need a Strategic Plan. Business and Economic Review. 2001. №48 (1). P. 12-15.

Schendel D., Hofe C. Strategic management: a new view of business policy and planning : monograph. Boston: Little Brown, 1979. 538 p.

Wang C., Walker E., Redmond J. Explaining the Lack of Strategic Planning in SMEs: The Importance of Owner Motivation. International Journal of Organizational Behavior. 2007. Volume 12 (1). ECU Publications. P. 1-16.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.27

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28