РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОКУПЦІВ

Автор(и)

  • Оксана Леонідівна Ольховська Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0001-9494-2338
  • Катерина Юріївна Гудкова Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ https://orcid.org/0000-0003-0290-7880
  • Ігор Олександрович Сабайдаш Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

Ключові слова:

система, моделювання, торгівельне підприємство, нечітка логіка, проектування, діаграма, UML-моделювання

Анотація

Метою роботи є дослідження застосування розробленої нечіткої моделі щодо оцінювання якості торгівельного обслуговування покупців на нечіткій логіці у поєднанні з сучасними інформаційними технологіями задля забезпечення підвищення ефективності організації процесу реалізації товарів.

У статті представлена розроблена система оцінювання якості торгівельного обслуговування покупців, яка дозволяє здійснювати визначення рівня якості торгівельного обслуговування покупців на основі наступних сервісів: побудови нечіткої експертно-лінгвістичної бази правил стосовно визначення рівня якості торгівельного обслуговування покупців; перетворення нечіткого значення вхідних змінних в чітке число у відповідності до діапазону виміру кожного контрольованого параметру нечіткої моделі; налаштування значень вхідних параметрів, що забезпечує можливість аналізу впливу зміни значень вхідних параметрів на значення результуючої змінної.

Досліджено застосування розробленої нечіткої моделі щодо оцінювання якості торгівельного обслуговування покупців на нечіткій логіці у поєднанні з сучасними інформаційними технологіями задля забезпечення підвищення ефективності організації процесу реалізації товарів.

Представлено опис функціоналу системи оцінювання якості торгівельного обслуговування покупців у вигляді діаграми варіантів використання об’єктно-орієнтованої моделі системи оцінювання якості торгівельного обслуговування покупців та загальний алгоритм функціонування системи за допомогою UML-діаграми – діаграми станів.

Біографії авторів

Оксана Леонідівна Ольховська , Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

к.е.н., доц., доц. кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

Катерина Юріївна Гудкова , Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

ас. кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

Ігор Олександрович Сабайдаш , Донбаська державна машинобудівна академія, м. Краматорськ

студ. кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень

Посилання

Формування та впровадження системи управління взаємовідносинами з клієнтами на підприємстві [Електронний ресурс]. – URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31356/1/%d0%a1%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%ba%20%d0%9a.pdf

Карпович М. Г. Особливості підвищення культури та якості обслуговування споживачів послуг // М. Г. Карпович, Т. Г. Коса, О. В. Железняк) [Електронний ресурс]. – URL: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/2295/%D0%9E%D1%81%D0%BE %D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE9.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Якість обслуговування та її оцінка [Електронний ресурс]. – URL: https://pidru4niki.com/16451021/marketing/yakist_obslugovuvannya_otsinka.

Матвійчук А. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: монографія / А. В. Матвійчук. К.: КНЕУ, 2007. 264 с.

Ольховська О. Л. Моделювання фінансового стану страхової компанії: монографія / О. Л. Ольховська, А. В. Матвійчук. Краматорськ: ДДМА, 2015. 128 с.

Методичні підходи до оцінювання якості торговельного обслуговування покупців [Електронний ресурс]. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5331.

Шмулер Д. Освой самостоятельно UML за 24 часа. М.: «Вильямс», 2002. 352 с.

Леоненков А. В. Самоучитель UML / А. В. Леоненков. СПб.: БХВ-Петербург, 2004. 432 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.10

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28