МОДЕЛЮВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ПРИ НАКОПИЧЕННІ ПОШКОДЖЕНЬ ВІД ДОРОЖНІХ ПЕРЕШКОД РІЗНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

пневматична шина, моделювання, пошкодження, дорожня перешкода

Анотація

В статті наведено результати експериментальних вимірювань пружної деформації автомобільних шин 175/70 R13 при різних тисках на спеціальному стенді, що відтворює процеси накопичення механічних пошкоджень при подоланні дорожніх перешкод складної геометрії .

Отримані дані застосовано у новому методі оцінки проміжних станів матеріалу шин щодо прогнозування механічних та експлуатаційних характеристик. Показано кінематичну поведінку колеса автомобіля на дорожньому покритті із визначеними механічними пошкодженнями і властивостями в програмі Віброслой 1.

Пневматична шина забезпечує контакт транспортного засобу з дорожнім полотном, призначена для поглинання незначних коливань, викликаних недосконалістю дорожнього покриття, компенсації похибки траєкторій коліс, реалізації та сприйняття сил.

В лабораторних умовах та на випробувальному обладнанні перевіряється: конструктивна міцність пневматичних шин, якість гумових сумішей та інших матеріалів пневматичної шини, однорідність, жорсткістні і геометричні характеристики шин і багато іншого.

Методом математичного моделювання, адаптованим для розрахунку динамічних характеристик пневматичних шин, можна задавати будь-які комбінації деформування шини, вираховувати швидкість змін точок колеса як морфінг (перетикання) еластичної оболонки з одного стану в другий. Метод дозволяє в процесі дослідження умов терміну служби шини отримати  залежність від швидкості руху колеса та динамічного радіуса шини до шляху пройденого шиною до руйнування та детально спрогнозувати поведінку шини в цілому.

Розроблювана методика є альтернативою суто теоретичному визначенню реакцій колеса і шини на різноманітні перешкоди в різних умовах руху автомобіля і дії зовнішніх факторів . Державними стандартами і технічними умовами різних країн-виробників передбачені критерії перевірки працездатності пневматичних шин. Деякі визначення для видів руйнування пневматичних шин стандартизовано.

Біографії авторів

Дмитро Олексійович Дмитрієв , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., професор, завідувач кафедри автоматизації, робототехніки і мехатроніки

Сергій Аркадійович Русанов , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри транспортних систем і технічного сервісу

Сергій Олександрович Чурсов , Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри автоматизації, робототехніки і мехатроніки

Євген Емільович Бергер , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри автоматизації, робототехніки і мехатроніки

Посилання

.Механика шины : монография / [В. А. Перегон, В. А. Карпенко, Л. П. Гречко и др.] ; Харьков. нац. автомоб.-дорож. ун-т. — Х. : ХНАДУ, 2011. — 403 с.

Ключові аспекти взаємодії шини з опорною поверхнею: монографія / [В.В. Біліченко, О.Л. Добровольский, В.М. Ребедайло.] – Вінниця:ВНТУ, 2013. – 128 с.

Ларин А.Н., Черток Е.Е., Юрченко А.Н. Колесные узлы современных автомобилей (шины, камеры, диски) / А. Н. Ларин [и др.] ; общ. ред. А. Н. Юрченко. - Х. : С.А.М., 2004. - 260 с.

Зінько Р.В., Крайник Л.В., Горбай О.З. Основи констуктивного синтезу та динаміка спеціальних автомобілів і технологічних машин: монографія – Львів: видавництво Львівської політехніки, 2019. – 344с.

Чурсов С.О. Механіка шин: властивості, безпечність, методи випробування /Войтович О.А. Баль О.Д. // "Сучасні технології промислового комплексу: базові процесні інновації": IV Міжнародна науково-практична конференція. –ХНТУ: Херсон. – 2018 (c.269-270)

Чурсов С.О. Застосування багатокоординатних механізмів в якості випробувальних стендів шин автотранспорту /Чурсов С.О., Дмитрієв Д.О. Войтович О.А. Баль О.Д. //Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція. – ЧНТУ:Чернігів. – 2018.- С.147-149.

Чурсов С.О. Стендові методи випробування шин автотранспорту / Дмитрієв Д.О., Войтович О.А., Русанов С.А //Вісник Херсонського національного технічного університету.№ 2(69) (2019) С.39-47

Система автоматизованого моделювання продуктів віброкиплячих шарів «Виброслой 1.0». Свідоцтво про реєстрацію авторского права на твір №25051. / С.А.Русанов. - №24961: Заявл. 14.04.2008; Опубл. 24.07.2008.

Чурсов С.О. Моделювання механічних характеристик матеріалів пневматичних шин в процесі подолання перешкод. / Дмитрієв Д.О., Русанов С.А //Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої Дню космонавтики. ХНТУ: Херсон. – 2021.- С (c.89-90)

Чурсов С.О. Прогнозування залишкового ресурсу матеріалів пневматичних шин від накопичення і виду експлуатаційних пошкоджень. / Дмитрієв Д.О., Панасенко В.М., Русанов С.А //Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з автоматичного управління присвяченої Дню космонавтики. ХНТУ: Херсон. – 2021.- С.94-95

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.2

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28