ПОЛІТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: ПІДХОДИ ТА МОДЕЛІ

Автор(и)

Ключові слова:

Угода про асоціацію «Україна-Європейський Союз, євроінтеграція, політологічні аспекти стратегії адаптації, співпраця, соціально-економічний розвиток, сталий розвиток

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню політологічний особливостей реалізації Стратегії євроінтеграції України на основі різних підходів і моделей. На основі аналізу звітів Кабінету Міністрів України про виконання умов Угоди про асоціацію «Україна-Європейський Союз» (УА) з моменту її підписання у 2014 році визначені проблеми за двадцятьма чотирма напрямками, у тому числі й з врахуванням політологічних аспектів. Визначено, що на сьогодні практично немає сфери соціально-економічного розвитку України, які б не були охоплені євроінтеграційними процесами та перелік питань порядку денного Україна-ЄС постійно розширюється. Із застосуванням методу графів встановлена пріоритетність цих проблем в розрізі напрямів реалізації завдань Угоди про асоціацію. На основі побудованих моделей і коефіцієнтів еластичності здійснена кількісна оцінка ефективності реалізації стратегічних завдань в рамках Угоди для України. В статті побудовано ієрархічну структуру проблем успішної реалізації Україною Угоди про асоціацію та змодельовані перспективи сталого розвитку в результаті вирішення пріоритетних проблем реалізації Угоди. Аргументовано пріоритетність політичних та політологічних аспектів реалізації завдань України в рамках Угоди для підвищення рівня позитивного ефекту співпраці з ЄС та сталого розвитку країни. Концептуально виділено три основні підходи до адаптації: мінімальний, помірний і максимальний. Ефекти в залежності від обраного підходу до адаптації для сталого розвитку країни можуть мати різний характер в залежності від переслідуваних цілей України, інституційної спроможності та рівня соціально-економічного розвитку країни. Емпірично обґрунтована найбільш ефективна стратегія інтеграції в ЄС залежно від рівня адаптації на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України. Доведено, що є потреба у дослідженні та оцінки поетапної реалізації стратегічних завдань УА саме з точки зору формування політик управління різними галузями через врахування політологічних аспектів. Це дозволить емпірично оцінити відповідність конкретної стратегії адаптації нашої країни до стандартів ЄС в межах короткострокового планування і довгострокового планування (стратегування) реалізації запланованих завдань і політологічного ефекту їх впливу на розвиток України.

Біографії авторів

Олена Леонідівна Дурман , Херсонський національний технічний університет

к.держ.упр., доцент  кафедри державного управління і місцевого самоврядування

Микола Олександрович Дурман , Херсонський національний технічний університет

д.держ.упр., професор, професор  кафедри державного управління і місцевого самоврядування, заслужений працівник освіти України

Посилання

Європейський Союз та його роль. URL: http://ukrstat.org/uk/nato/program.htm

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5/2015

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав» : Указ Президента України від 19.05.2018 р. №139/2018. URL: https://www.president.gov.ua/documents/1392018-24202

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) : Закон України від 7 лютого 2019 року № 2680-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n2

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської Комісії Жан-Клодом Юнкером. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-ukrayini-volodimir-zelenskij-zustrivsya-z-preziden-55761

Вадим Пристайко зустрівся з Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелєм. URL: https://mfa.gov.ua/ua/press-center/news/76422-vadim-pristajko-zustrivsya-z-visokim-predstavnikom-jes-iz-zakordonnih-sprav-i-bezpekovoji-politiki-zhozepom-borrelem

Report on Implementation of the Association Agreement Between Ukraine and the European Union 2015-2020. Євроінтеграційний портал. 2021. URL: https://eu-ua.kmu.gov.ua/sites/default/files/inline/files/aa_implementation_report_2015-2020_eng_final.pdf

Харус А., Нивьевский О. В единстве есть сила: влияние реформы децентрализации на местные бюджеты в Украине. 2020. URL: https://voxukraine.org/en/in-unity-there-is-strength-the-effect-of-the-decentralization-reform-on-local-budgets-in-ukraine/

Конституція України: Основний Закон України від 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Вступление в ЕС поддерживают более 60% украинцев, за членство в НАТО - почти 54%. Украинская правда. 2021. URL: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/30/7298949/

Association Agreement between the European Union and Ukraine. 2021. URL: https://www.kmu.gov.ua/en/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu

Звіти про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Урядовий портал. 2020. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu/zviti-pro-vikonannya-ugodi-pro-asociaciyu

Кузьмак О., Кузмак О., Погріщук Б. Сталий розвиток: тенденції та реалії України. Інтернет-конференція. 03 травня 2021. 255 с. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501035

Разумовська, Є., Юзвович Л., Князєва Є., Клименко М., Шелякін В. Ефективність політики уряду Росії щодо підтримки МСП у пандемії COVID-19. Відкриті Іннов. Технол. 2020. № 6. 160 с. URL: : https://doi.org/10.3390/joitmc6040160

Our World In Data. Human Capital Index vs. GDP per capita. 2021. URL: https://ourworldindata.org/grapher/human-capital-index-vs-gdp

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.17

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ