АСПЕКТ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СПРОЩЕНЬ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ АВТОРИЗОВАНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАТОРІВ

Автор(и)

Ключові слова:

авторизований економічний оператор, пломбувальний пристрій, охоронна система, контейнер, митні формальності, безпечність міжнародних відправлень

Анотація

Предметом вивчення в статті є вимоги до пломбування контейнерів з вантажем, що готуються до відправлення за кордон авторизованими економічними операторами.

Мета роботи полягає в аналізі вимог та вузьких місць у техніці реалізації права підприємства авторизованого економічного оператора самостійно накладати пломбувальні пристрої на транспортні засоби.

Зазначено, що конструкція універсальних, рефрижераторних та танк-контейнерів, а також конструкція стрижневих пломб не виключають можливості несанкціонованого доступу до вантажу без видимих ознак розкриття контейнера. Зауважено, що існує понад десяти способів відкриття опломбованих контейнерів без пошкодження захисних пломб за відсутності ознак відкриття й несанкціонованого доступу  до вантажу.

В статті показано, що самостійне накладання пломбувальних пристроїв на транспортні засоби потребує від підприємств-користувачів забезпечення виконання вимог міжнародних стандартів щодо організації та контролю цього процесу. Наголошено на важливості виконання всіх пунктів стандарту ISO 17712:2013 задля гарантування безпеки міжнародних відправлень вантажів авторизованими економічними операторами.

Для підвищення інформативної та захисної складової пломбувальних пристроїв рекомендовано застосовувати разом із силовими пломбами електронно-навігаційні пломби або електронно-навігаційні замки.

Разом із тим, доведено, що грамотна організація та виконання вимог стандартів й державних нормативних актів щодо організації самостійного накладання пломб підприємствами дозволить забезпечити безпеку міжнародних відправлень, зменшить ризики порушення митного законодавства та дозволить  скоротити час на виконання митних формальностей.

Біографії авторів

Олександр Миколайович Вербицький , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доц. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Олена Петрівна Домбровська , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доц. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Ганна Анатоліївна Тіхосова , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Людмила Андріївна Чурсіна , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., проф. кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Анастасія Вікторівна Нагорна , Херсонський національний технічний університет

ст. гр. 4ТС кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

Митний кодекс України. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 21.11.2021).

Про затвердження Вимог до характеристик пломб спеціального типу, ведення їх обліку та зберігання: Наказ Міністерства фінансів України № 568 від 29.10.2021 URL: https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7(9).pdf

ДСТУ ISO 17712:2015. Вантажні контейнери. Ущільнювачі механічні. [Чинний від 2016-01-01].] Київ, 2001. 24с. (Інформація та документація). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=96072

E-seal worldwide container tracking inspection seal. URL: https://www.youtube.com/watch?v=wqz99bFYENY

Транзитні вантажі з електронними замками. URL: http://tr.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/117473.html

Електронні засоби з функцією GPS-GSM-навігації: і контролюють, і інформують. URL: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/6293

Про затвердження Порядку використання електронних замків з функцією GPS - GSM навігації Наказ Міністерства фінансів України 03.12.2012 N 1266 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2110-12#Text))

Митниця на замку. URL: https://hromadske.ua/posts/mytnytsya-na-zamku

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.4.21

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-28