ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЧИСЕЛЬНИХ МЕТОДІВ ТА ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ІТ-ФАХІВЦЯ

Автор(и)

Ключові слова:

фахова підготовка майбутніх програмістів, прийняття рішень, чисельні методи, економіко-математичне моделювання,сучасні інформаційні технології

Анотація

Використання економіко-математичних моделей та оптимізаційних методів прийняття рішень є одним із ефективним способів визначення соціально-економічного розвитку економічної системи. На сьогоднішній день, в сучасних реаліях, формалізація процесів розвитку та структура країни як складної динамічної системи, може бути описана тільки в довготривалому періоді, враховуючи фактори невизначеності та ризику. Для вирішення задачі прогнозування соціально-економічного розвитку країни, з урахуванням факторів впливу та визначення ресурсів розвитку неможливе без застосування інформаційних технологій. Деякі експериментальні процедури вимагають розробки індивідуальних алгоритмів із використанням сучасного програмного забезпечення. Саме використання інструментарію економіко-математичного моделювання для прийняття рішень в різних сферах господарювання на основі сучасних інформаційних технологій, зменшує ризик помилки розрахунків. У зв’язку з цим, актуальним є для якісної підготовки ІТ-фахівців додати концептуальні засади методології чисельних методів та теорії прийняття рішень, що включає поєднання професійних базових знань з практичними навичками розробки сучасного програмного забезпечення. В статті обґрунтовано актуальність освоєння студентами таких освітніх компонент як методи оптимізації для прийняття рішень, методики розв’язання основних задач чисельного аналізу, розробка програмного забезпечення для їх реалізації.

Практичні результати, представлені в статті, застосовані для розробки теоретичного курсу та методичних рекомендацій в наступних освітніх компонентах: «Чисельні методи», «Теорія прийняття рішень» для студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».

Біографії авторів

Раїса Миколаївна Захарченко , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доц. кафедри Програмних засобів і технологій

Олена Вікторівна Штуца , Херсонський національний технічний університет

аспірантка кафедри Програмних засобів і технологій

Посилання

Альфред В. Ахо Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий. М.: Вильямс, 2008. 689 c.

Арнольд К., Гослинг Д. Язык программирования Java. Пер. с англ. СПб.: Питер, 1997. 304 с.

Берд Б. Java для чайников. М.: Диалектика / Вильямс, 2013. 521 c.

Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем. 2-е изд. М.: Финансы и статистика, 2013. 432 с.

Богач І.В., Довгалець С.М., Дубовой В.М. Алгоритми розв’язання задач з програмування. Решебник. Вінниця: ВНТУ, 2017. 119 с.

Гарнаев А. WEB-программирование на Java и JavaScript. М.: Питер, 2017. 718 c.

Гонсалвес Э. Изучаем Java EE 7. М.: Питер, 2016. 640 c.

Гупта А. Java EE 7. Основы. М.: Вильямс, 2014. 336 c.

Савитч У. Язык Java. Курс программирования. М.: Вильямс, 2015. 928 c.

Схрейвер А. Теория линейного и целочисленного программирования: в 2-х томах./Пер. с английского. М.: Мир, 1991. 360 с.

Хабибуллин И. Самоучитель Java. М.: БХВ-Петербург, 2014. 768 c.

Эккель Б. Философия Java. М.: Питер, 2016. 809 c.

Экономико-математические методы и прикладные модели: Уч. Пособие для вузов/В.В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбеговидр. М.: ЮНИТИ, 2009. 391 с.

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии: расчетно-графическая работа/сост. Л.И. Поленищенко, Д.В. Айдаркин. Ульяновск: УВАУ ГА(И), 2013.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08