МЕТОД «МАНЕВРУ» У СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ ТА СТВОРЕННІ РИНКОВИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

  • Вікторія Василівна Нехай Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного https://orcid.org/0000-0003-1184-6776

Ключові слова:

конкуренція, ринкова перевага, споживачі, стратегія, управління

Анотація

Стаття торкається проблем удосконалення стратегічного управління підприємств виробників товарів виробничого призначення. Воно має передбачати необхідність модерації ринкових переваг. Метою статті є визначення особливостей функціонування сучасних підприємств в умовах посилення конкуренції та обґрунтування необхідності удосконалення стратегічного управління шляхом створення ринкових переваг вітчизняних виробників з використанням новітніх методів управління.

Розроблений автором та описаний метод «маневру» має застосовуватись комплексно, на засадах використання  методик зайняття сильної ринкової позиції  та формування стратегій  з метою більш повного контролю ринку, нівелювання ризиків неповної реалізації. Результатом впровадження даного методу очікується одержання ринкових переваг  вітчизняних виробників засобів виробництва.

 Авторська розробка стратегії контролю факторів ефективності збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування базується на інтерференції їх профілів за рівнями впливовості й керованості, що є актуальним з огляду на багатофакторність впливу. Запропоновано комплекс засобів посилення впливу на споживача сільськогосподарської техніки для налагодження довготривалого зв’язку між виробником і споживачем на підставі доповнення моделі купівлі Теодора Левіта.   

Розроблений автором метод «маневру» для практики стратегічного управління на основі  одержання ринкових переваг для підприємств виробників засобів виробництва дозволить встановити чинники, які спричинили сприятливу або несприятливу для них та їх продукції ситуацію, визначитись з засобами покращення положення підприємства та його продукції. Співвідношення певних осередків інформації дозволяє обирати стратегічні пріоритети, спрямовані на підтримку належного збуту продукції.

Біографія автора

Вікторія Василівна Нехай, Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного

д.е.н., проф. кафедри менеджменту

Посилання

Левитт Т. Маркетинговая миопия. Классика маркетинга: сборник работ, оказавших наибольшее влияние на маркетинг / за ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб. : Питер, 2001. С. 11–34;

Куденко Н.В. Дискусійні проблеми сутності і змісту маркетингової стратегії підприємства. Вісник НУ «Львівська Політехніка. Логістика». 2004. №499. С. 72 – 78;

Нехай В.В. Збутова діяльність підприємств сільськогосподарського машинобудування на засадах консолідованого маркетингу: теорія, методологія, практика: Дис . ... док. екон. наук: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Суми: СУМДУ, 2019. 543 с. URL:https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13951266124923024159&btnI=1&hl=ru&authuser=1

Viktoriia Nekhai, Svetlana Nesterenko, Svetlana Suprunenko, Olena Nesterenko, Tatiana Nikitina. Ecological management in implementation of environmental goals of the region. International Conference on Sustainable Transport System and Maritime Logistics. Publisher: Batumi Navigation Teaching University, 2021. P. 74-78;

Нехай В.В. Инновации создания маркетинговых организаций. Теорія та практика: книга рефератів проблем та перспектив 21-22 травня 2020 року. Маріямполе та Каунас, Литва, С.64-65;

Нехай В.В. Маркетингове планування діяльності підприємств та логістики на ринку товарів виробничого призначення. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 2 (98). С. 58-65;

Нехай В. В. Дослідницька аналітика збуту підприємств сільськогосподарського машинобудування. Економічна аналітика: сучасні реалії та прогностичні можливості : матеріали наук.-практ. конф., 19 квітня 2019 р. Київ : КНЕУ, 2019. С. 216–218.

Нехай В.В. Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу. Економіка АПК. Київ, 2015. №12. С.68 – 71.

Viktoriia Nekhai, Svetlana Nesterenko, Оksana Marchenko, Svetlana Suprunenko, Tеtіana Khrystova. (2021). Restorative and productive methods of environmental management in the implementation of environmental policy. Cuestiones Políticas. Serbiluz Editorial Fund, University of Zulia. Maracaibo, Venezuela, 39 (71), 871-883.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08