ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ АКТИВНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ

Автор(и)

  • Людмила Петрівна Коробович ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука https://orcid.org/0000-0002-7327-2678
  • Вікторія Анатоліївна Костюк Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-7671-3603
  • Юлія Павлівна Владика Національний авіаційний університет, м. Київ https://orcid.org/0000-0001-7260-5146

Ключові слова:

аграрні підприємства, інвестиції, фінанси, потенціал, управління

Анотація

В статті проаналізовано вплив основних чинників на розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств регіону.

Досліджено ефективність реалізації державної інвестиційної політики розвитку сільського господарства, яка залежить від багатьох чинників, у тому числі, від принципів її реалізації, реальності окреслених цілей і механізмів їх досягнення. Системність підходу до вирішення цієї проблеми може мати не тільки теоретичне, а й практичне значення.

Визначено, що основним завданням державної інвестиційної політики розвитку сільського господарства є її цілеспрямований вплив на сукупність, характерних для аграрної сфери факторів, які безпосередньо або опосередковано визначають якість формування аграрного інвестиційного ринку, ефективність сільськогосподарського виробництва, рівень екологічності сільських територій, соціальних стандартів мешканців села, зростання продовольчої безпеки країни, забезпечення сировиною переробних підприємств та ін.

Виявлено основні функції інвестиційного процесу в сільському господарстві. Інвестиційна діяльність в сільському господарстві повинна розглядатися як єдність і непреривність процесів вкладення коштів і отримання доходів.

Отже, регулювання інвестиційного процесу є важливим інструментом державної підтримки сільського господарства в регіоні. Окрім прямої участі в інвестиційному процесі, держава може активно впливати на нього, здійснюючи експертизу інвестиційних проектів і програм, антимонопольними заходами, контролем за дотриманням норм і стандартів, введенням спеціальної системи податків, ціновою політикою та іншими механізмами впливу. Держава, реалізуючи власну інвестиційну політику, системно впливає на розвиток сільського господарства як на рівні країни, так і на рівні її регіонів та аграрних підприємств.

Біографії авторів

Людмила Петрівна Коробович, ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

к.п.н., доц., доц. кафедри менеджменту

Вікторія Анатоліївна Костюк, Національний університет біоресурсів і природокористування України

к.е.н., доц., доц. кафедри банківської справи та страхування

Юлія Павлівна Владика, Національний авіаційний університет, м. Київ

к.е.н., доц., доц. кафедри фінансів, обліку та оподаткування

Посилання

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. К.: Эльта. Нико-центр. 2000. 448 с.

Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. К.: Наукова думка. 1998. 398 с.

Танклевська Н.С. Боровік Л.В. Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільського господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип.26. Ч.1. С. 24-28.

Петіна Л.В. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарської звітності та перманентної інвентаризації в прийнятті управлінських рішень на підприємствах АПК. Науково-практичний журнал Бізнес – навігатор. 2009. № 2 (17). С. 147 – 151.

Kovalenko O., Ramos F., Kovalenko S. Cultural diversity and grow of international firms. Economic Herald of the Donbas. 2016. pp.35-41.

Nestorenko, T.; Morkunas, M.; Peliova, J.; Volkov, A.; Balezentis, T.; Streimkiene, D. A New Model for Determining the EOQ under Changing Price Parameters and Reordering Time. Symmetry 2020, 12, 1512. https://www.mdpi.com/2073-8994/12/9/1512

Бочко О. Ю. Сприйняття і реалізація концепцій маркетингу в аграрній сфері економіки. Вісник Львівського державного аграрного університету, 2007, 14: 279-287.

Чуприна О.О. Стратегічні основи регулювання міграційних процесів в умовах сучасної трансформації економіки України: моногр. Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов, 2018. 347 с.

Стратегія державних пріоритетів в контексті сценарного форсайту управління інноваційною економікою: моделювання науково-технічного та інтелектуального потенціалу / А.І. Гнатенко, Ю.М. Попова, І.Г. Бачкір, К.В. Нечипоренко // Агросвіт. 2021. №17. С. 3-9. Режим доступу: https://doi:10.32702/2306-6792.2021.17.3

Семенда Д.К., Семенда О.В. Роль держави у розвитку підприємництва в Україні. Наукові інновації та передові технології. №2(4). 2022. С.230-239. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-2(4)-230-239

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2022.1.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-08