ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Любов Володимирівна Боровік Херсонський державний аграрно-економічний університет https://orcid.org/0000-0001-7200-0497

Ключові слова:

інформація, інформаційні технології, підприємництво, конкурентоспроможність, інформаційна економіка, інформаційне суспільство, інноваційна інформація

Анотація

У статті розглянута роль інформації, як інноваційного фактору, у економічному розвитку підприємництва та суспільства. Висвітлені теоретичні аспекти впливу його чинника на соціально-економічний розвиток країни. Актуальність досліджень цих аспектів є беззаперечною. Беручи до уваги те, що інформаційно-комунікаційні системи є сукупністю інструментів, засобів і методів, за допомогою яких збирають, обробляють, передають, зберігають та надають дані користувачам, можна стверджувати, що інформація перетворюється в основний інструмент ведення бізнесу та впливу на економічний розвиток суспільства. Розвиток інформаційних технологій у глобальному світі призвів до того, що у сучасній економіці інформація стала ключовим поняттям, а інформаційний сектор економіки – найбільш популярним. Завдяки інформаційним технологіям, модернізація виробництва та удосконалення методів управління технологічними процесами, стали інструментами ведення бізнесу та впливу на економічний розвиток суспільства. З’являється безліч нових форм економічних зв’язків між суб’єктами господарської діяльності, формуються сучасні ринки збуту, отримуються нові знання й професії на основі яких зростає конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість підприємств. Використання інноваційних інформаційних технологій робить підприємство фінансово стійким, що забезпечує сталість його економічного розвитку та зростання рівня власної економічної безпеки.  

Досліджено проблеми розвитку інформації у сучасному світі та визначено роль інформаційно-комунікаційних технологій у становленні інформаційної економіки й інформаційного суспільства у глобальному економічному середовищі.

Встановлено, що формування інформаційної економіки та інформаційного суспільства в Україні здійснюється у відповідності до державної інформаційної політики, окресленої чинними законодавчими документами. У стратегічній перспективі розбудова інформаційної економіки та інформаційного суспільства дасть можливість зміцнити економічні позиції України у глобальному економічному середовищі та підвищити добробут населення країни.

Посилання

Бек У. Что такое глобализация. Москва: Прогресс. Традиция, 2001. 89с.

Малик І.П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2013. Вип. 1 (14). С.25-34.

Халімон Т.М. Інформаційні технології як платформа ефективного управління конкурентоспроможністю підприємств. «Економіка. Менеджмент. «Бізнес». 2016. №4 (18). C. 67-74.

Федорова В.Г. Модернизация и глобализация: образцы России в ХХІ веке. Москва: ИФ РАН, 2002. 208с.

Петренко В.С., Карнаушенко А.С. Фактори підприємницького зовнішньоекономічного ризику в умовах глобалізації. Інтелект ХХІ. 2018. №1. С. 24-28

Бугорский В.Н. Сетевая экономика. Москва: Финансы и статистика, 2008. 256с.

Соснін О.В. Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України. Стратегічна панорама. 2004. №1. C. 170-176.

Піддубна Л.В. Інформація як складова економічного розвитку суспільства. Зовнішня торгівля, право, економіка, фінанси. 2012. №3. С.122-131.

Martin W.J. The Global Information Society. USA: Aslib Gower, 1995. 233p.

Всесвітній саміт з питань інформаційного суспільства. Підсумкові документи. Видання Міністерства транспорту та зв’язку України. – Державний департамент з питань зв’язку та інформації. Київ, 2006.

Боровік Л. В. Інновації–основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві..Фінансовий простір. 2020. №1(37). С. 8 – 15.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.23

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08