ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ РУХУ ПОЇЗДІВ

Автор(и)

Ключові слова:

транспорт, безпека руху, управління ризиками, надійність, перевезення

Анотація

Забезпечення високого рівня безпеки на залізничному транспорті в даний час є одним з першочергових завдань і держави, і організацій, відповідальних за залізничні перевезення. Аналіз сучасного рівня безпеки перевізного процесу показує, що діюча система управління безпекою руху залізничного транспорту в умовах реформування галузі потребує суттєвого коригування. Існуюча система управління безпекою руху потребує впровадження нових технологій, які відповідатимуть сучасному розвитку транспортної галузі в світі і забезпечуватимуть високий рівень надійності та безпеки залізничного транспорту. У статті розглянуто необхідність створення системи ризик-менеджменту з метою підвищення функціональної та експлуатаційної безпеки залізниць України. Співвіднесення величини ризиків з величиною витрат на заходи щодо підвищення безпеки руху дозволить в умовах ресурсних обмежень приймати управлінські рішення, що відповідають економічним критеріям. Ефективним засобом забезпечення високих показників безпеки і надійності роботи залізничного транспорту в Україні, в контексті розвитку ризик-менеджменту, може виступити розробка комплексної методології (нового програмного продукту) стосовно управління ризиками та ресурсами на залізничній мережі на основі міжнародного стандарту ISO 55001, основним призначенням якого є управління активами. Використання нового програмного продукту на мережі залізниць дозволить, в умовах дефіциту фінансових коштів, збільшувати термін служби об'єктів залізничного транспорту до граничного стану на основі оцінки ризиків, та перерозподіляти інвестиції на підтримку їх надійності та безпеки. На основі оцінки показників надійності і безпеки функціонування об'єктів інфраструктури і рухомого складу запропонована система забезпечить оптимальний розподіл ресурсів і управління ризиками для об'єктів, пов'язаних з безпекою і надійністю перевезень.

Біографії авторів

Олег Григорович Стрелко , Державний університет інфраструктури та технологій

д.і.н., професор, професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень

Юлія Анатоліївна Бердниченко, Державний університет інфраструктури та технологій

к.і.н., доцент, доцент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень

Олександра Сергіївна Соловйова , Державний університет інфраструктури та технологій

асистент кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень

Андрій Миколайович Альоша , Державний університет інфраструктури та технологій

магістр

Євген Ігорович Манілевич , Державний університет інфраструктури та технологій

магістр

Посилання

Стратегія АТ «Укрзалізниця» на 2019–2023 роки: веб-сайт. URL: https://zbk.org.ua/wp-content/uploads/2019/09/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F-4-Typography.pdf (дата звернення: 12.03.2021).

Бурейка Г. А., Людвинавичюс Л. Г. Оценка аварийности на железнодорожных переездах. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2013. Вип. 1 (43). С. 13 – 19.

Чернецька-Білецька Н., Баранов I., Мірошникова М. Розробка систем контролю відповідальних параметрів руху поїздів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. Вип. 5(261). С. 81-85. https://doi.org/10.33216/1998-7927-2020-261-5-81-85.

Кузишин А. Я., Батіг А. В. Аналіз існуючих підходів щодо розрахунку критеріїв безпеки руху на залізничному транспорті. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2018. №4 (6). С. 50–56.

Каменєв О. Ю. Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. 2013. Вип, 44. С. 7–16.

Булах M. O. Удосконалення методики оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна.. 2020. № (3 (87)). С. 138-146.

Управління ризиками [Risk management]: веб-сайт. URL: https://www.uz.gov.ua/about/investors/risk_management/ (дата звернення: 12.03.2021).

Вербіцька І. І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур. Сталий розвиток економіки. 2013. № 5. С. 282 – 291.

Панченко О. І. Класифікація ризиків на залізничному транспорті як основа формування системи економічної безпеки його функціонування. Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія “Економіка та управління”. 2012. № 19. С. 84–92.

Рачинська А. В. Сутність та класифікація ризиків на залізничному транспорті. Ефективна економіка. 2016. № 11. С. 2-5.

Дикань В. Л., Посохов І. М. Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 314–319.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.7

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08