ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ІТ-ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

ефективність діяльності, конкурентоспроможність, комплексний підхід, алгоритм оцінювання, комп’ютерна система, автоматизація

Анотація

Продукти та послуги, які надає ІТ-сфера, - невід’ємна частина сучасного життя. Щороку на ринку з’являються нові ІТ-підприємства, що прагнуть надавати якісні ІТ-послуги та продукти, однак тільки незначна частка з них може утриматись на висококонкурентному ринку. Конкурентоспроможність є критерієм, що найбільш повно відображає ефективність діяльності будь-якого економічного суб'єкта, в тому числі ІТ-підприємства. Саме тому оцінюючи конкурентоспроможність ІТ- підприємства необхідною умовою є розробка механізму комплексної оцінки показників конкурентоспроможності. Основою дослідження є встановлення сутності, переваг та недоліків існуючих методів оцінювання конкурентоспроможності підприємств, які працюють в ІТ-сфері. В дослідженні робиться спроба розробити комп’ютерну систему оцінювання конкурентоспроможності таких підприємств з урахуванням їх технологічної та економічної специфіки через призму інструментів підвищення конкурентоспроможності ІТ-підприємства. Стійке підвищення конкурентоспроможності ІТ-підприємства може бути забезпечене тільки за умови довгострокового, безперервного і поступального вдосконалення всіх детермінантів конкурентоспроможності, тобто на основі комплексного підходу. Метою дослідження є розробка концептуальної схеми комп’ютерної системи для діагностики конкурентоспроможності ІТ-підприємства з метою збільшення ефективності його функціонування у сучасних умовах. Дотримуючись алгоритму оцінки конкурентоспроможності і обравши метод, заснований на комплексному оцінюванні, можна отримати дійсно достовірну інформацію про стан ІТ-підприємства і вже застосовувати запропоновані методи підвищення конкурентоспроможності. Комп’ютерна система, в основі якої лежить модель предметної області, алгоритм оцінювання конкурентоспроможності на основі комплексної оцінки, може бути використана для розв’язку задачі оцінювання конкурентоспроможності ІТ-підприємства. Комп’ютерна система видаватиме кінцеву множину рекомендацій особі, що приймає рішення (ОПР), щодо відповідності впливу факторів конкурентоспроможності на ефективність діяльності. ОПР має використовувати таку систему як засіб часткової автоматизації складного процесу оцінювання ефективності.

Біографія автора

Оксана Євгенівна Огнєва , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри програмних засобів і технологій

Посилання

Вікулова А.О. Перспективи розвитку ринку ІТ-послуг в Україні / А.О.Вікулова, В.В.Савчук // Причорноморські економічні студії. - 2020. - Вип. 51. - С. 27-32

Волот О.І. Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки / О. І. Волот // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. – 2019. – Вип. 2. – С. 190-198

Гудкова К. Ю. Методи та підходи до оцінки ефективності ІТ-проектів / К.Ю.Гудкова, А.О.Лях // Економічний вісник Донбасу. - 2016. - № 3. - С. 193-196. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2016_3_29

Довгань Л. Є. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". - 2017. - № 14. - С. 437-443. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2017_14_69

Журавльов О. В. Статистичне дослідження ринку IT-послуг в Україні / О.В.Журавльов, О.А.Сімачов // Статистика України. - 2018. - № 4. - С. 25-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2018_4_5

Казакова Н. А. Ставка України на розвиток ІТ-індустрії / Н.А.Казакова, О.А.Марушева, Є.Е.Широкорад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2017. - Вип. 6. - С. 43–49

Кваскo А.В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємства / А.В.Кваск // Економічні науки. Наукові записки. - 2017. – № 1 (54). - С. 111-118

Купріянова В.С. Аналіз і перспективи розвитку підприємницького аутсорсингу в ІТ-галузі України / В.С.Купріянова, Г.М. Шведова //Підприємництво та інновації. – 2020.- Вип.12. - С.59-63 DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/12

Нечаєва І.А. Управління ризиками підприємства в секторі ІТ-послуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності / І.А.Нечаєва, Є.А.Дьордій // Ефективна економіка. - 2018. - № 12. – - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120

Параниця Н. В. Переваги і ризики застосування хмарних технологій в сфері бухгалтерського обліку / Н.В.Параниця, О.С.Буличов, О.М.Охмак // Економіка та держава. - 2021. - № 4. - С. 128–131. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.4.128

Рахман М.С. Конкуренція та конкурентоспроможність IT-підприємств на міжнародному ринку / М.С.Рахман, А.О.Александрова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - 2018. - Вип. 30(1). - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2018_30(1)__7

Чижов В.А. Проблеми та перспективи управління ІТ-компаніями в умовах соціально-економічної кризи України / В.А.Чижов // Економіка та держава. - 2016. - № 9. - С. 68–71

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.10

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08