АДАПТИВНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ КОМБІНОВАНИМ ПРОПУЛЬСИВНИМ КОМПЛЕКСОМ З НЕЧІТКИМ РЕГУЛЯТОРОМ

Автор(и)

Ключові слова:

система, нечітка модель, судновий пропульсивний комплекс, диференціальний привод, валогенератор, оптимальне керування, регулятор

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблеми підвищення ефективності процесів керування судновими комбінованими пропульсивними комплексами за рахунок впровадження диференційного привод-генераторного агрегату та методів адаптивного керування за допомогою нечіткої логіки.

Метою даного дослідження є розробка модель нечіткого виводу, що може бути основою для побудови адаптивної системи керування судновим комбінованим пропульсивним комплексом при дії збурюючих факторів навколишнього середовища.

В роботі виконано аналіз структури суднового пропульсивного комплекса. На основі аналізу кінематичної схеми визначено способи стабілізації частоти обертання валу основного синхронного генератора і частоти напруги змінного трифазного струму на виході диференціального синхронного привід-генераторного агрегату при зміні частоти обертання валу головного двигуна.

Враховуючи нестаціонарний характер навантажень та обмеженість інформації про збурюючі впливи та стан об’єкту, обґрунтовано доцільність застосування нечіткого регулятора для побудови адаптивної системи керування судновим комбінованим пропульсивним комплексом. Розроблено структуру нечіткого регулятора, визначено терми вхідних та вихідних лігнвістичних змінних, обрано функції належностей, сформовано базу правил, яка враховує зазначені вище обмеження щодо визначення керуючого впливу - завдання бажаної потужності на гвинті. 

Впровадження запропонованих адаптивних системи керування на основі моделі нечіткого виводу дозволяє зменшити вплив збурюючих факторів на роботу гребної установки та стабілізувати параметри  напруги бортової мережі

Біографії авторів

Юрій Олександрович Лебеденко, Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри автоматизації, робототехніки та мехатроніки 

Олександр Костянтинович Колебанов, Херсонська державна морська академія

к.т.н., доцент кафедри експлуатації суднового електрообладнання та засобів автоматики

Вадим Вікторович Даник, Херсонська державна морська академія

ст. викл. кафедри управління судном

Посилання

Седаков, Л.П., Баракан Г.Х., Калинина Л.И. Резервы повышения экономичности современных судовых дизельных энергетических установок. Судостроение. 1987. № 11. С. 20-25.

Шпринцин В.Н. Судовые валогенераторы. Л.: Судостроение, 1965. 237 с.

Луковцев В.С., Щербинин В.А. Особенности работы комбинированного двигателя в составе судовой пропульсивной установки. Научно-технический сборник «Судовые энергетические установки». Вып.№21. С. 87-90.

Ищенко И.М., Данык В.В. Дифференциальный синхронноасинхронный привод гребных винтов судов с электродвижением. Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике: материалы XX междунар. научно-практ. конф., г. Санкт-Петербург, Россия, 24-26 ноября 2015 г. С.64-65.

Geertsma R.D., Negenborn R.R., Visser K., Hopman J.J. Design and control of hybrid power and propulsion systems for smart ships: A review of developments. Appl. Energy. 2017. 194. 30–54 pp.

Ищенко И.М., Данык В.В. Дифференциальный синхронноасинхронный привод гребных винтов судов с электродвижением. Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике: материалы XX междунар. научно-практ. конф., г. Санкт-Петербург, Россия, 24-26 ноября 2015 г. С.64-65.

Іщенко І.М., Даник В.В., Лебеденко Ю.О. Оптимізація процесів керування судновими комбінованими пропульсивними комплексами. FS-2019: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професорів Фоміна Ю.Я. і Семенова В.С., м. Одеса – м. Стамбул – м. Одеса, 24-28 квіт. 2019. Одеса. 2019. C.: 225-227.

Гостев В.И. Нечеткие регуляторы в системах автоматического управления. К.: Радіоаматор. 2008.972 с.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.3

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08