СТРАТЕГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Автор(и)

  • Марина Вікторівна Сидорук Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-1463-9556
  • Анжела Анатоліївна Григорова Херсонський національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-3286-1406
  • Антон Володимирович Токарєв Херсонський національний технічний університет

Ключові слова:

інформаційна система, корпоративне підприємство, складна система, управління, прийняття рішень.

Анотація

 

У даній роботі розглянуто сучасні підходи до розробки інформаційних систем корпоративних підприємств, які покликані забезпечити повноту інформації для керівників підприємства при прийнятті рішень. Необхідність оперативного вирішення функціональних задач, що мають місце при діяльності корпоративного підприємства, потребує комплексної автоматизації процесів збору та обробки інформації. Подання інформації в зручному для прийняття рішень керівництвом підприємства вигляді, як правило, забезпечується автоматизованою інформаційною системою. Для прийняття управлінських рішень керівники сучасних підприємств потребують оперативного і зручного для сприйняття отримання інформації. Таку можливість може забезпечити СППР, що забезпечує формування прозорої фінансової звітності для оцінювання стану підприємства з позиції спеціалізації окремих керівників. Результати досліджень причин недостатньої конкурентоспроможності та продуктивності праці українських корпоративних підприємств свідчать про недосконалість застосовуваних підходів до управління. Це обумовлено відсутністю належної системи управління, яка об'єднує всі інформаційні ресурси організації. Територіальна розподіленість, складність ієрархічної структури, множинність напрямків діяльності корпоративних підприємств в умовах зростання обсягу бізнесу ускладнюють побудову інформаційних інструментів, які  забезпечать простоту, прозорість і ефективність ділових операцій.

Проведено аналіз  корпоративного середовища та факторів від яких залежить ефективність діяльності підприємства. Досліджено поведінку корпоративного підприємства, як окремий випадок проблеми поведінки складної системи, та середовища функціонування в їх взаємозв'язку. Запропоновано узагальнену схему системи управління корпоративним підприємством.

Біографії авторів

Марина Вікторівна Сидорук , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій

Анжела Анатоліївна Григорова , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій

Антон Володимирович Токарєв , Херсонський національний технічний університет

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня освіти спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» Херсонського національного технічного університету

Посилання

Макнамара, Роберт С. Сущность безопасности [Текст] : Размышления Министра : (Пер. с англ.) / Роберт С. Макнамара. - Москва : [б. и.], 1969. - 198 с.

Тарасова К. І. Еволюція інформаційних систем в економіці /К.І. Тарасова // Бізнес Інформ - Харків, 2020. - №4. - C. 289–295.

Карминский А.М. Информатизация бизнеса: концепции, технологии, системы / А.М. Карминский, С.А. Карминский, В.П. Нестеров, Б.В. Черников - М. : Финансы и статистика, 2004. - 624 с.

Шлапак О. А., Коваленко О. О. Модель цифрового менеджменту для підприємств міжнародного рівня. Ефективна економіка. 2021. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8513 (дата звернення: 28.05.2021).

Орлова Н.С. Впровадження інформаційних технологій у систему корпоративного управління / Н. С. Орлова, Л. Ю. Мохова // Відкрите освітнє середовище сучасного університету. – 2017. – № 3. – С. 355–365.

Сидорук М.В. Построение архитектуры информационной системы управления корпорацией /

М.В. Сидорук // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія – Винница, 2005. –

№2. – С. 100–115.

Сидорук М.В. Системний підхід до проектування інформаційної системи управління підприємством / М.В. Сидорук, А.А. Григорова // Вісник ХНТУ. – Херсон. – 2017. – № 1 /60. – С.171-175.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.11

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08