ДОСЛІДЖЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ ЕМУЛЬСІЙНИХ СИСТЕМ ПІД ВПЛИВОМ ЕЛЕКТРОЛІТІВ ЛУЖНИХ МЕТАЛІВ

Автор(и)

  • Олег Сергійович Кондя Херсонський національний технічний університет http://orcid.org/0000-0001-5920-2406
  • Ольга Яківна Семешко Херсонський національний технічний університет http://orcid.org/0000-0002-8309-5273
  • Юлія Георгіївна Сарібєкова Херсонський національний технічний університет http://orcid.org/0000-0001-6430-6509
  • Тетяна Сергіївна Асаулюк Херсонський національний технічний університет http://orcid.org/0000-0001-5961-6895
  • Наталія Сергіївна Скалозубова Херсонський національний технічний університет

Ключові слова:

вовняний жир, агрегативна стійкість, дзета-потенціал, дисперсність, коагуляція.

Анотація

Зростання конкуренції на світовому ринку стимулює товаровиробників вживати заходів щодо збільшення ефективності виробництва і мінімізації витрат. Видобуток вовняного жиру з промивної води є не тільки однією із стадій очищення стічної води, а й прикладом повної переробки сировини. Вовняний жир є сировиною для отримання цінної речовини – ланоліну, яку використовують в косметичній, харчовій та фармацевтичній промисловості.

Застосування нових технологій промивання вовни з використанням синтетичних поверхнево-активних речовин активізує питання щодо розробки нових і модифікації існуючих технологій жировидобування. Можливим варіантом модифікації загальновідомої флотаційно-сепараційної технології є застосування солей лужних металів, які мають комбіновану дію. Вони зменшують агрегативну стійкість емульсії шляхом стискання дифузійного шару подвійного електричного шару частинок жиру.

Метою роботи є дослідження застосування солей лужних металів в технології вилучення вовняного жиру з промивної води підприємств первинної обробки вовни, що містить синтетичні поверхнево-активні речовини.

Мікроскопічним методом встановлено, що досліджувана емульсія полідисперсна, оскільки має відмінності серед значень середньочисельного та середньомасового діаметрів – 2,24 мкм та 4,96 мкм відповідно. Результати визначення фракційного складу показали, що частинки вовняного жиру розміром до 4 мкм складають 91,5% усіх часточок, а на 1% найкрупніших частинок, розміри яких становлять 6-11 мкм, припадає 28,9% маси дисперсної фази.

В ході роботи визначали дзета-потенціал мікрофоретичним методом, як показник стабільності емульсії. Визначено, що використання електролітів лужних металів знижує агрегативну стійкість емульсії, яка стабілізована аніонною поверхнево-активною речовиною – сульфанолом. Встановлено, що внаслідок впливу концентраційного та геометричного (розмір катіону) факторів у діапазоні концентрацій електролітів 0-50 г/л є доцільним застосування хлоридів лужних металів, оскільки вони призводять до кращих результатів зміни дзета-потенціалу.

Результати дослідження підтверджують можливість застосування даних електролітів для модифікації існуючої технології отримання вовняного жиру.

Біографії авторів

Олег Сергійович Кондя, Херсонський національний технічний університет

аспірант, молодший науковий співробітник НДС ХНТУ

Ольга Яківна Семешко , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., старший науковий співробітник НДС ХНТУ

Юлія Георгіївна Сарібєкова , Херсонський національний технічний університет

д.т.н., проф., головний науковий співробітник НДС ХНТУ

Тетяна Сергіївна Асаулюк , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., науковий співробітник НДС ХНТУ

Наталія Сергіївна Скалозубова , Херсонський національний технічний університет

к.т.н., молодший науковий співробітник НДС ХНТУ

Посилання

Ібатуллін І.І. Стан та шляхи підвищення експортного потенціалу галузі вівчарства України / І.І. Ібатуллін, В.О. Пабат, В.М. Туринський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. – 2016. – № 236. – С. 30-45.

Мороз А.Н. Анализ способов извлечения шерстного жира из сточных вод фабрик первичной обработки шерсти / А.Н. Мороз, А.Д. Черенков // Вестник Национального Технического Университету "ХПИ". – 2011. – № 12. – С. 146-151.

Ахатова З.С. Состояние и проблемы извлечения шерстного жира из промывных вод шерсти в Казахстане / З.С. Ахатова, С.Р. Конуспаев, Б.А. Касенова // Исследования, результаты. – 2016. – № 3(71). – С. 110-116.

Тургенбаев М.С. Совершенствование технологий обработки немытой шерсти / М.С. Тургенбаев, А.Н. Русаков // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. Серия: Механизация, автоматизация и машинные технологии в животноводстве. – 2019. – № 2(34). – С. 118-124.

Горбунова Л.С. Первичная обработка шерсти: Учебное пособие / Л.С. Горбунова, Н.В. Рогачев, Л.Г. Васильева, В.М. Колдаев. – М: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 352 с.

Барань Ш. Электроповерхностные свойства частиц каолина и бентонита в растворах электролитов и ПАВ / Ш. Барань, Р. Месарош, К. Мусабеков, Р. Таубаева // Коллоидный журнал. – 2015.– № 6(77). – С. 698-704. DOI: 10.7868/S002329121506004X.

Конуспаев С.Р. Щелочной гидролиз шерстного жира (ланолина) в среде протонных и апротонных растворителей / С.Р. Конуспаев, Б.А. Касенова, З.С. Ахатова, Р.К. Нурбаева // Вестник Казахского национального университета. – 2018. – № 1(88). – С. 4-9. DOI: 10.15328/cb97.

Гаврилова Н.Н. Микроскопические методы определения размеров частиц дисперсных материалов: Учебное пособие / Н.Н. Гаврилова, В.В. Назаров, О.В. Яровая. – М: РХТУ, 2012. – 52 с.

Kumar A., Kumar Dixit C. 3-Methods for characterization of nanoparticles. Advances in Nanomedicine for the Delivery of Therapeutic Nucleic Acids. 2017, pp. 43-58. DOI: 10.1016/B978-0-08-100557-6.00003-1.

Семешко О.Я. Електророзрядна обробка в технологіях промивки вовни та одержання вовняного жиру / О.Я. Семешко, Ю.Г. Сарібєкова, А.В. Єрмолаєва, М.Л. Кулігін // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2014. – № 5 (79). – C. 215-218.

ГОСТ ISO 13099-2-2016. Методы определения дзета-потенциала Часть 2. Оптические методы. – М.: Стандартинформ, 2019. – 16 с.

Иванов В.М. Натрий: монография / В.М. Иванов К.А. Семененко, Г.В. Прохорова, Е.Ф. Симонов. – М: «НАУКА», 1986. – 255 с.

Рабинович В.А. Краткий химический справочник / В.А. Рабинович, З.Я. Хавин. – СПб.: Химия, 1991. – 392 с.

Buchner R. Dielectric Relaxation of Aqueous NaCl Solutions / R. Buchner, G. Hefter, P. May // The Journal of Physical Chemistry A. – 1999. – No.103 (1). – P. 1-9. DOI: 10.1021/jp982977k.

Liu S. Consideration of fractal and ion–water cooperative interactions in aqueous Na2SO4 and K2SO4 solutions by dielectric relaxation spectroscopy / S. Liu, Guo-zhu, S. Shu Zhang // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. – 2016. – No 441. – P.15-22. DOI: 10.1016/j.physa.2015.08.034.

Chen T. Dielectric Spectroscopy of Aqueous Solutions of KCl and CsCl / T. Chen, G. Hefter, R. Buchner // The Journal of Physical Chemistry A. – 2003 – No 107, 20. – P. 4025-4031. DOI: 10.1021/jp026429p.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.12

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЯ ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ