УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО МОЛОДИХ СІМЕЙ (НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ «МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»)

Автор(и)

  • Юліана Вікторівна Палагнюк Чорноморський національний університет імені Петра Могили https://orcid.org/0000-0003-1019-8498
  • Олена Михайлівна Білас Управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського району м. Миколаєва https://orcid.org/0000-0003-2100-4433

Ключові слова:

державна політика, соціальна політика, молода сім’я, муніципальна няня, соціальні послуги.

Анотація

Державна соціальна політика щодо підтримки молодої сім’ї в Україні постійно змінюється та вдосконалюється. Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» у 2019 році із змінами було запроваджено інноваційний вид соціальної допомоги – «муніципальна няня».

В липні 2020 року в Управлінні соціальних виплат і компенсацій (далі ‒ УСВіК) Інгульського району м. Миколаєва нами було проведено статистичний аналіз, який показав, що з початку 2020 року кількість звернень за призначенням компенсації «муніципальної няня» різко збільшилася. Також було проведено вибірковий аналіз справ отримувачів компенсації «муніципальної няня». У результаті нього нами було виявлено наявність зловживань, простежено такі негативні явища як «фіктивна няня».  Проаналізувавши практичне значення послуги «муніципальна няня», ми дійшли висновку, що у відповідній  Постанові від 2019 р. не прописані методи контролю за її реалізацією.

В липні 2020 р. в УСВіК Інгульського району м. Миколаєва нами було проведено пілотне емпіричне соціологічне дослідження шляхом анкетування, було опитано 80 респондентів-мам, які отримують компенсацію за послуги «муніципальна няня». Воно показало, що більшість опитаних мам зацікавлені в новій соціальній послузі «муніципальна няня».

Після змін до Постанови з 30 вересня 2020 року УСВіК Інгульського району м. Миколаєва мали право на отримання цієї послуги лише 45 осіб, що складає лише 3,6 % користувачів від дії попередньої Постанови. Проведений нами аналіз стану надання послуги «муніципальної няні» свідчить про підвищення адресності та ефективності даної послуги після її удосконалення у вересні 2020 р. Крім того, у результаті проведеного нами дослідження ми дійшли до висновку, що необхідно сформувати єдину базу даних та реєстр отримувачів всіх видів соціальної допомоги; створити єдину базу даних фізичних осіб-підприємців, які надають послуги «муніципальної няні», що допоможе  запобігти зловживанню зі сторони надавачів послуг.

Біографії авторів

Юліана Вікторівна Палагнюк , Чорноморський національний університет імені Петра Могили

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки 

Олена Михайлівна Білас, Управління соціальних виплат і компенсацій Інгульського району м. Миколаєва

магістр соціальної роботи, спеціаліст сектору прийому заяв Управління соціальних виплат і компенсацій

Інгульського району м. Миколаєва

Посилання

Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»: Постанова Кабінету Міністрів України від 30. 01. 2019 р. №68. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-2019-%D0%BF#Text (дата звернення 08.06.2021).

Буковинський А. Проблеми і перспективи розвитку сучасної української сім’ї. Гілея : наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Українська академія наук. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. №45. С.304−310.

Качур К. Л. Трансформаційні процеси в сучасній сім’ї: філософсько-антропологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2016. 194 c.

Авчухова А., Кочемировська О. Щодо напрямків соціальної підтримки сім’ї в контексті реалізації демографічної політики в Україні: аналітична записка. Офіційний вебсайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/940/ (дата перегляду: 08.06.2021).

Derega V. Child Allowance in Ukraine as a Political Instrument: the Impact and Consequences. Public Policy and Economic Development. Adam Mickiewicz University, Petro Mohyla Black Sea State University. Mykolaiv-Poznan. Volume 2. Number 6, 2014. P. 9-17.

Овдін О. Надання допомоги при народженні дитини як напрям державної демографічної політики в України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. Вип. 3. С.152‒161.

Surgova, S., & Faichuk, O. (2020). Державна політика у сфері подолання та протидії насильству в сім’ї: досвід України та Ізраїлю. Публічне управління та регіональний розвиток, (9), 816-836. https://doi.org/10.34132/pard2020.09.07

Хохленко О. М. Фінансово-правовi засади надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня». Dictum factum. 2020. №1. С.77‒82.

Березинець А.В. Функції соціальної політики: управлінський аспект. Ринок праці та зайнятість населення. 2019. №1-2. С.89–95.

Допомогу прив’язано до прожиткового мінімуму на дитину У Мінсоцполітики докладно пояснили суть і мету урядового проекту «Муніципальна няня». Урядовий кур’єр: газета органів державної виконавчої влади України. 2019. №23(6386). 5 лют. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/dopomogu-privyazano-do-prozhitkovogo-minimumu-na-d/ (дата звернення: 08.06.2021).

Полтавець Т. «Муніципальна няня»: українські інновації та польський досвід. Громадська думка про право творення. 2018. №13(157). С.11–15.

Думанська В. П. Програма «Муніципальна няня»: можливості поєнання батьківства та зайнятості. Ринок праці та зайнятість населення : наук.-вироб. журн. 2018. №4. С.56–62.

Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»: Постанова Кабінету Міністрів України від 30. 01. 2019 р. №68. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-2019-%D0%BF#Text (дата звернення 08.06.2021).

Полтавець Т. «Муніципальна няня»: українські інновації та польський досвід. Громадська думка про право творення. 2018. №13(157). С.11–15.

Думанська В. П. Програма «Муніципальна няня»: можливості поєнання батьківства та зайнятості. Ринок праці та зайнятість населення : наук.-вироб. журн. 2018. №4. С.56–62.

Соціальний паспорт (збірник інформаційних матеріалів станом на 01.06.2020). Офіційний вебсайт Департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. URL: http://sotsdepart.mk.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=224 (дата перегляду : 08.06.2021).

Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» : Постанова Кабінету Міністрів України від 30. 01. 2019 р. №68. Офіційний вебсайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68-2019-%D0%BF#Text (дата звернення 08.06.2021).

Палагнюк Ю. Економічні реформи в Україні під час президентства Л.М. Кравчука (1991-1994). Наукові праці : Науково-методичний журнал. Т. 122. Вип. 109. Політичні науки. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2010. С. 54–59.

Палагнюк Ю. В. Cутність та зміст державної політики. Наукові праці : Науково-методичний журнал. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. Вип. 153. Т. 165. Державне управління. С. 29–35.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.19

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-08

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ