ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ

Автор(и)

  • Наталя Олегівна Сидоренко Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України https://orcid.org/0000-0001-8734-9704
  • Іван Вікторович Шкурат Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України https://orcid.org/0000-0002-8810-2890

Ключові слова:

адміністративні послуги, система надання адміністративних послуг населенню, етапи розвитку, центр надання адміністративних послуг, органи влади, місцеве самоврядування

Анотація

Стаття присвячена дослідженню історичних етапів розвитку української системи надання адміністративних послуг населенню. З’ясовано, що в процесі дослідження вітчизняних наукових літературних джерел можна помітити, що поняття «адміністративні послуги» протягом різних етапів свого розвитку виступали синонімом до управлінських, державних та муніципальних послуг. Однак, на даний час не лише науково, але й законодавчо закріплено саме поняття «адміністративні послуги». Встановлено, що розвиток адміністративних послуг в Україні можна поділити на 4 етапи: І етап (1998-2005 роки); ІІ етап (2005-2009 роки); ІІІ етап (2009-2014 роки); ІV етап (2014 до сьогодні). З’ясовано, що найважливішою подією у розвитку вітчизняної системи розвитку адміністративних послуг стало прийняття у 2012 році Закону України «Про адміністративні послуги» № 5203-VI. Загалом, проводячи дослідження урядових ініціатив у сфері надання адміністративних послуг можна дійти висновку про неефективність простих та часткових відповідей на складні запитання. Тому варто реалізовувати системні заходи, спрямовані на реформування цілої системи публічних послуг загалом.

Біографії авторів

Наталя Олегівна Сидоренко , Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

к.держ.упр., доцент кафедри менеджменту

Іван Вікторович Шкурат , Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

д.держ.упр., доцент кафедри менеджменту

Посилання

Деякі питання платних державних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 р. № 234. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/234-2009-%D0%BF.

Записний Д.Ю. Історія становлення та розвитку системи надання адміністративних послуг в Україні. Аспекти публічного управління. 2016. № 8 (34). С. 16-24.

Маматова Т. Система надання адміністративних послуг в Україні: особливості нормативно-правового регулювання. Аспекти публічного управління. 2020. № 6. С. 164-177.

Паутова Т.О., Неділько А.І. Формування та удосконалення системи надання адміністративних послуг в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2017. № 5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1081.

Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 р. № 1137. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-yedinogo-derzhavnogo-veb-portalu-elektronnih-poslug-ta-yedinogo-derzhavnogo-portalu-administrativnih-poslug-i041219.

Про адміністративні послуги: Закон України від 06.09.2012 р. № 5203-17. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#Text.

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Міністерства цифрової трансформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 р. № 123. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-2020-%D0%BF.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі: Закон України від 03.11.2020 р. № 943-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/943-20#Text.

Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг: Указ Президента України від 04.09.2019 р. № 647/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647/2019#Text.

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 р. № 48. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15#Text.

Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 66. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/66-2010-%D0%BF.

Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. № 659. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/659-2002-п.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019-2020 роки: Розпорядження КМУ від 30.01.2019 р. № 37-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/proalizaciyi-koncepciyi-rozvitku-sistemi-elektronnih-poslug-v-ukrayini-na-20192020-roki.

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 р. № 494-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/494-2007-%D1%80.

Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 588. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF#Text.

Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.06.2004 р. № 746. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/746-2004-п.

Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг: Указ Президента України від 03.07.2009 р. № 508/2009. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/508/2009.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 22.07.1998 р. № 810/98. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/810/98.

Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 р. № 737. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/737-2009-%D0%BF.

Про заходи щодо упорядкування надання державних платних послуг: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.02.2009 р. № 251-р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/251-2009-%D1%80.

Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та її розміри: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2001 р. № 702. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/702-2001-п.

Про Основні напрями конкурентної політики на 2002-2004 роки: Указ Президента України від 19.11.2001 р. № 1097/2001 URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1097/2001.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення та функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг на період до 2017 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013р. № 614-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/614-2013-%D1%80#Text.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 р. № 90-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80.

https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.17

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-11

Номер

Розділ

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ